Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen
Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop
Hartmanova.eu - Advies Tsjechie    

Belastingen, fiscale zaken en de fiscus in Tsjechie

Inhoudsopgave:
Inkomstenbelasting (inclusief verhuur en eenmanszaak)
BTW, of omzetbelasting
Overdrachtsbelasting onroerend goed
OZB (onroerende zaak belasting)
Televisie en radio belasting (kijk- en luistergeld)
Vennootschapsbelasting
Erfbelasting (successierechten)

Het Tsjechische fiscale systeem wordt beheerd door het Ministerie van Financiën , de financiële directoraten (regionaal niveau) en de Belastingkantoren (Financni Urad, FU, op lokaal niveau). Het systeem is samengesteld uit 199 belastingkantoren en 8 Financiële directoraten. De Tsjechische Belastingdienst biedt complete informatie over het systeem.

Door de indeling in regio's heeft elke provinciale Tsjechische Belastingkantoor zijn eigen rekeningnummers voor elk type belasting.

Hier is een overzicht van de Tsjechische Belastingkantoren met bankrekeningnummers per type belasting (omzetbelasting, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, etc.).
Ga naar onze pagina over SEPA en IBAN in Tsjechie, om de Tsjechische bankrekeningnummers om te rekenen naar IBAN!

Individuele inkomstenbelasting

Het tarief van de inkomstenbelasting voor individuele inkomens bedraagt in 2019 het vaste tarief van 15 procent.
Een individu betaalt belasting over zijn inkomen te voorzien voor sociale en overheidsdiensten. Het bedrag wordt door een werkgever automatisch op maandelijkse basis van het brutoloon afgetrokken. Let op! Die 15% inkomstenbelasting geldt vanaf de eerste Tsjechische kroon (als het inkomen boven de 15000 Kc uitkomt). Naast de 15% inkomstenbelasting dienen er nog sociale premies en ziektekostenverzekering afgedragen te worden, zodat het totaal aan heffingen toch ruim boven de 30% uitkomt. Sinds 1 januari 2013 bestaat er een zogenaamde solidariteitstoeslag van 7% over het inkomen (of winst als zelfstandige) boven 1,2 miljoen Tsjechische kronen. Dit is natuurlijk een "ordinaire" belastingverhoging, zodat de vlaktax in Tsjechie niet meer bestaat.

Belasting op huurinkomsten

Voor huurinkomsten uit onroerend goed geldt voor particulieren hetzelfde inkomstenbelasting-tarief van 15%, mits de totale inkomsten dus boven CZK 15.000,- (ongeveer Ä600,-) uitkomen. (Sociale premies hoeven niet afgedragen te worden.) Goed om te weten is, dat men een algemene "belastingkorting" van ca. 25.000 Kc (ca. Ä1000,-) heeft. Er zijn soms nog meer kortingen te bedingen! Vraag ons vrijblijvend om actuele informatie voor uw situatie! info@hartmanova.eu

Belastingen voor ZZP-ers of freelancers in Tsjechie

Een zelfstandig gevestigd persoon (ZZP of freelance) moet in Tsjechië vooraf belastingen betalen; dit zal worden verrekend na het maken van de jaarlijkse aangifte. De voorschotten worden bepaald op basis van de belastingaangifte van het vorige jaar. In het geval van een nieuw bedrijf, worden de voorheffingen berekend op basis van ramingen gemaakt door de eigenaar van het bedrijf.

Buitenlandse werknemer

Inkomstenbelasting voor een persoon die voldoet aan de criteria als "permanente inwoner" wordt berekend over het wereldinkomen verdiend in de Tsjechische Republiek en in het buitenland. Een buitenlandse ingezetene, die werkzaam is in de Tsjechische Republiek betaalt alleen belasting over loon, dat verdiend is in de Republiek.

DPH (BTW ofwel VAT)

Het standaard BTW-tarief in de Tsjechische Republiek in 2019 en 2020 is 21 procent. Er is een verlaagd tarief van 15% op primaire levensbehoeften als levensmiddelen, boeken en de levering van sommige diensten. (Vanaf 2015 is er een extra laag tarief van 10% voor o.a. boeken, geneesmiddelen en babyvoeding.) Financiële en postdiensten zijn vrijgesteld van Tsjechische BTW.
Sinds 2004 heeft de Tsjechische Republiek het BTW-stelsel van de Europese Unie. BTW-richtlijnen, uitgegeven door de EU, met de lay-out van de beginselen van het BTW-stelsel moeten worden uitgevoerd door elke lidstaat.

Aangezien de Wet inzake de DPH gewijzigd is, gelden vanaf 1-1-2016 voor alle DPH betalers de volgende verplichtingen:

"Controle-melding" (kontrolni hlaseni)
Nieuwe verplichting, gebaseerd op de administratieve informatie m.b.t. DPH, bij niet naleving op straffe van sancties.
Voor rechtspersonen geldt deze verplichting elke maand! Dus deze melding dient u maandelijks te doen. Het indienen kan uitsluitend elektronisch.

E-trěby (electronic sales records):
Vanaf 2016 introduceert de Tsjechische Republiek het systeem van elektronische registratie van verkopen / sales van goederen en diensten "E-trěby" (in het Engels: e-sales, Tsjechische afkorting: EET). Het betreft hier een moderne en snelle, directe communicatie tussen ondernemers en de Tsjechische belastingdienst (en andere financiŽle instellingen).

BTW plichtig zijn slechts die bedrijven, die in een kalenderjaar een omzet hebben van meer dan 1 miljoen Tsjechische kronen.

BTW restituties kunnen worden aangevraagd indien het een buitenlandse vennootschap betreft die belastbare leveringen heeft uit de Tsjechische Republiek, maar niet in staat is om een Tsjechisch BTW-nummer aan te vragen, of Tsjechische BTW op lokale goederen of diensten te verkrijgen.

VAT-light ofwel DPH "identified person"

Voor ondernemers, die niet DPH-plichtig zijn, omdat ze onder de omzetgrens van 1 miljoen Tsjechische kronen blijven, bestaat sinds enkele jaren de mogelijkheid om een DPH-nummer aan te vragen enkel voor handel met firma's uit andere EU-lidstaten, "identifikovanŠ osoba k dph". Met dit Tsjechische VAT-nummer is het dus mogelijk om de DPH te verleggen, zonder dat er aangiftes omzetbelasting gedaan hoeven te worden! (Opgaaf ICP, "intracommunautaire prestaties" is uiteraard wel nodig.)

Openbaar register DPH-betalers

Sinds 1 januari 2013 kan men BTW-betalers in Tsjechie in een openbaar register opzoeken. Er is ook informatie over de betalingsmoraal van deze ondernemers. De site is in het Tsjechisch, schrijf ons een mailtje als u informatie over een bedrijf wilt hebben info@hartmanova.eu

Overzicht BTW Tsjechie:

  • 2013: hoog tarief 21%, laag tarief 15%
  • 2014: hoog tarief 21%, laag tarief 15%
  • 2015-2020: hoog tarief 21%, laag tarief 15%, extra laag tarief 10% (boeken, geneesmiddelen, babyvoeding)

Winstbelasting over de verkoop van onroerend goed

In Tsjechië is de verkoop van in privé aangehouden, recreatief onroerend goed vrijgesteld van belasting, indien de verkoop van het onroerend goed plaats vindt na afloop van een periode van vijf jaar na aankoop. Voor onroerend goed met een permanent woondoel geldt een periode van twee jaar. Indien het onroerend goed binnen deze periode wordt verkocht, dient 15 procent inkomstenbelasting over de verkoopwinst te worden betaald. Let echter wel op de bovengenoemde, extra solidariteitstoeslag van 7% over het inkomen (winst) boven 1,2 miljoen Tsjechische kronen.

Iets anders is de overdrachtsbelasting bij de verkoop van Tsjechisch onroerend goed.

Overdrachtsbelasting Tsjechie

Deze overdrachtsbelasting bedraagt in Tsjechie vanaf 2013 4% van de verkoopprijs of van de taxatiewaarde, indien deze hoger is dan de verkoopprijs en wordt verplicht betaald door de koper (wijziging per 1-11-2016). Men dient voor de aangifte van de overdrachtsbelasting na aankoop van Tsjechisch onroerend goed voor de Belastingdienst (Financni Urad) een taxatierapport te laten opstellen door een taxateur. Wij helpen u graag bij het vinden van een taxateur en bij het doen van de aangifte voor Tsjechische overdrachtsbelasting.

Taxatierapport aanbevolen (niet langer verplicht)

De verplichting voor het laten opstellen van een taxatierapport is vanaf het jaar 2014 vervallen! De overdrachtsbelasting blijft 4% en wordt betaald over de koopsom en wordt vergeleken met de richt-waarde (75%) (waarde vastgesteld door de belastingdienst van de gemiddelde prijzen van de onroerende goederen in de bewuste tijd en plaats, rekening houdend met factoren zoals: soort, doelstelling, ligging, ouderdom, staat, uitrusting enzv. van de onroerende goederen). Mocht de betaler het met deze vaststelling niet eens zijn, dan mag hij vrijwillig een taxatierapport laten opstellen en de belasting op grond hiervan betalen, indien gunstiger. Hierbij wordt de koopsom met 75% van de WOZ waarde vergeleken. De belasting wordt betaald over het hogere bedrag. De kosten voor het opstellen van het taxatierapport zijn aftrekbaar van het bedrag, dat als basis dient voor de berekening van de overdrachtsbelasting.

Onroerend goed belasting

In Tsjechie betaalt men, net als in Nederland OZB, "onroerende zaak belasting". Deze Tsjechische onroerend goed belasting is erg laag en bedraagt voor een familiehuis met een stukje grond hooguit enkele tientallen euro's per jaar.

Let op, de jaarlijkse betalingstermijn is uiterlijk 31 mei. Als u te laat betaalt, krijgt u gelijk een boete. Aanmanen doet de Tsjechische Belastingdienst niet.

Sinds kort is het mogelijk om de factuur of accept-giro van de OZB aanslag te ontvangen op uw email-adres. Dit kunt u op dit formulier aangeven, en afgeven bij het belastingkantoor van uw regio (of opsturen, zie adressenlijst belastingkantoren). Zie ook de samenvattende vertaling van het aanvraagformulier hier.

Er is nog een verschil met Nederland: Als u onroerend goed in Tsjechie koopt dient u zelf aangifte te doen voor deze belasting in het daarop volgend jaar, en wel voor 31 januari.

Let op! Tot 1 januari 2013 was de Belastingdienst (Financni Urad) van de regio, waar het onroerend goed gelegen is, bevoegd. Vanaf 1 januari 2013 is de Tsjechische Belastingdienst van de regio van de woonplaats van de eigenaar bevoegd.

Vraag ons vrijblijvend om meer informatie over dit onderwerp! info@hartmanova.eu

Belasting op TV en radio in TsjechiŽ: "kijk- en luistergeld"

Elk Tsjechisch huishouden met een apparaat, dat geschikt is om TV-signalen op te vangen dient in TsjechiŽ televisiebelasting te betalen. Het maakt niet uit of men nooit of heel weinig naar Tsjechische TV kijkt, het gaat om het bezit van het apparaat. Vrijstelling is er voor buitenlanders, die niet langdurig of permanent in TsjechiŽ wonen. En uiteraard als men geen TV (of ander apparaat met een TV-tuner) bezit, en ook als men bijvoorbeeld geheel blind is (TV), of doof (radio).
Een huishouden betaalt slechts het tarief voor 1 televisie, ongeacht het aantal dat daadwerkelijk in gebruik is. (Voor het jaar 2020 is dit 135,- CZK per maand.) Aangifte kan men hier doen: https://tvp.ceskatelevize.cz/StaticPages/Persons.aspx
Hetzelfde geldt voor radio, het tarief is hier 45,- CZK per maand (voor 2020), aangifte doen kan men hier: https://www.rozhlas.cz/poplatek/portal/

Zit het huis nog in een SRO? Een SRO betaalt kijk en luistergeld voor elk toestel, dus dat kan flink oplopen.

Vennootschapsbelasting Tsjechie

De vennootschapsbelasting voor bedrijven met rechtsvormen zoals de SRO (vergelijkbaar met de BV) en AS (vergelijkbaar met de NV) bedraagt in Tsjechië in 2019 19%. Pensioen- en beleggingsfondsen betalen 5% vennootschapsbelasting. Een belasting van 15% wordt geheven op dividenden betaald door Tsjechische bedrijven.

Voor huiseigenaren via de SRO-constructie is het belangrijk erop te letten, dat de boekhouding van de SRO op orde is. Bij verkoop van de Tsjechische woning dient over eventuele winst ook vennootschapsbelasting te worden betaald. U kunt deze belasting drukken door gebruik te maken van aftrekposten. U dient deze uiteraard wel te kunnen bewijzen. Lees hier meer over in dit uitgebreide artikel over winstbelasting bij verkoop van onroerend goed.

Erfbelasting Tsjechie - Tsjechische successierechten

Of men in Nederland of Tsjechie erfbelasting (successierechten) dient te betalen hangt van een aantal factoren af. Hierover hebben we een aparte pagina aangemaakt, aangezien dit wat uitgebreidere informatie betreft. Klik hier voor: erfbelasting Tsjechie.

Iets anders is de verdeling van een erfenis ("welke nabestaande krijgt wat"). Vanaf 2015 is er een nieuwe Europese verordening erfrecht van kracht. Lees meer hierover op onze pagina m.b.t. Tsjechisch erfrecht.

Rapportage

Het belastingjaar in de Tsjechische Republiek is het kalenderjaar dat eindigt op 31 december. Als het inkomen uitsluitend afkomstig is uit één salaris, is men niet gebonden om een jaarlijkse aangifte te doen. In alle andere gevallen moet de jaarlijkse aangifte worden ingediend voor 31 maart.

Als men vertegenwoordigd wordt door een erkende Tsjechische belastingadviseur, kan men een verzoek indienen voor uitstel tot 30 juni. Een vertraging bij de indiening van de jaarlijkse aangifte zal leiden tot boetes; in de meeste gevallen 10% van de verschuldigde belasting. Op het Portal van de Tsjechische Belastingdienst kunnen belastingplichtigen meer informatie krijgen over de status van hun persoonlijke fiscale balans.


Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan contact op via info@hartmanova.eu

Download hier deze tekst in PDF-formaat voor het jaar 2018 en 2019.Tsjechisch BTW-tarief, Tsjechische DPH ofwel VAT.

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies Tsjechie

Hartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie


Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands