Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ bestellen

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Emigreren naar Tsjechie

Tsjechisch BSN-nummer, rodne cislo

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
   

Verhuizen / emigreren naar TsjechiŽ (Tsjechische Republiek). Een praktisch, beknopt overzicht.

Emigratie Tsjechie

Hieronder volgt een (beknopt) overzicht van de belangrijkste zaken, die te regelen zijn bij een emigratie naar TsjechiŽ. (Dat wil zeggen, dat u zich definitief in Nederland uitschrijft bij de gemeente / GBA.) Onderstaande informatie geldt, ervan uitgaande, dat u al woonruimte heeft in TsjechiŽ (aan te tonen door een huurcontract, of bij een koopwoning, d.m.v. een uittreksel uit het Tsjechische kadaster, en ervan uitgaande, dat u uw bron(nen) van inkomsten al geregeld heeft (loondienst, onderneming (eenmanszaak of SRO) en/of pensioen).

TIP 1: zorg ervoor, dat u voor het uitschrijven in Nederland, een paspoort of ID-kaart en rijbewijs heeft dat nog enkele jaren geldig is. Dat scheelt u de eerste maanden/jaren wat extra bureaucratie in TsjechiŽ.

TIP 2: zorg ervoor, dat u voor uw vertrek uit Nederland (dus tijdens een eerdere vakantie naar Tsjechie bijvoorbeeld), in TsjechiŽ al een bankrekening heeft geopend. (De meeste grote banken in TsjechiŽ hebben een engelstalige versie van internet-bankieren en mobiel bankieren.)

Bij de diverse Tsjechische instanties dient u zelf langs te gaan. Als u zelf geen Tsjechisch spreekt, neemt u dan a.u.b. een partner/vriend(in) of kennis mee, die voor u kan tolken.
Alle benodigde documenten, die niet in het Tsjechisch zijn, kunt u het beste laten vertalen naar het Tsjechisch. Voor de vreemdelingenpolitie kan zelfs een beŽdigde vertaling noodzakelijk zijn.

Een lijstje van documenten, die u meeneemt:
  • Geldig paspoort / ID-kaart
  • Rijbewijs (niet verplicht)
  • Trouwboekje / huwelijksakte (indien van toepassing)
  • Bewijs van woonruimte
  • Bewijs van inkomsten (arbeidscontract / inschrijving Tsjechisch Beroepsregister en/of Handelsregister
  • Ziektekosten- (of reis-) verzekering Nederland
  • Pasfoto('s)
In principe kunt u bij alle instanties terecht, ook zonder nog een Tsjechisch BSN-nummer te hebben (rodne cislo). Het "rodne cislo" ontvangt u pas zo'n 30 dagen na inschrijven bij de gemeente (=aanmelden bij de Tsjechische vreemdelingenpolitie). Zie verder hieronder.

Inschrijven bij de gemeente in TsjechiŽ.

In TsjechiŽ schrijft men zich als niet-Tsjech niet direct in bij de gemeente. U meldt zich bij emigratie (als EU-onderdaan) aan bij de Tsjechische vreemdelingenpolitie van uw regio, en u verzoekt om een tijdelijke verblijfsvergunning (voor uitgebreide info, klik op de link).

De verblijfsvergunning wordt doorgaans binnen 30 dagen toegekend, dan ontvangt u tevens uw rodne cislo op het adres wat u heeft opgegeven. Deze post dient u persoonlijk in ontvangst te nemen. Zodra de vergunning is toegewezen, bent u "ingeschreven" in het inwoners-register "registr obyvatel".

Aanmelden bij de Tsjechische Belastingdienst en Sociale Dienst.

- Als u in loondienst bent in TsjechiŽ (bij een Tsjechisch bedrijf, dus met een Tsjechisch binnenlands salaris), zal uw werkgever naar alle waarschijnlijkheid al inkomstenbelasting en sociale premies inhouden van het brutoloon. Overlegt u a.u.b. met uw werkgever hierover.
- Indien u als zelfstandige werkt (of als uw werkgever geen loonbelasting inhoudt van uw salaris), dan meldt u zich het beste (ook weer persoonlijk) zelf aan bij de belastingdienst (financni urad).
- In Nederland verzorgt de belastingdienst ook het innen van de sociale premies, dat is in Tsjechie niet zo. Dus vergeet niet, om u ook te melden bij de Tsjechische Sociale Dienst (CSSZ), zodat u ook de verplicht premies afdraagt.

Inschrijven als zelfstandige bij het Tsjechische beroepsregister en/of handelsregister (indien van toepassing).

Wilt u gaan ondernemen in Tsjechie? Voor het starten van een bedrijf in Tsjechie hebt u als Nederlands ondernemer twee opties: Het openen van een dependance van uw Nederlandse onderneming, een filiaal. Ofwel de oprichting van een SRO (vergelijkbaar met de Nederlandse B.V.), en inschrijving in het handelsregister.

Om in Tsjechie een eenmanszaak te beginnen is registratie als fysieke persoon in het Tsjechische Beroepsregister (ěivnostenskż rejstrŪk) bij het plaatselijke Tsjechische Beroepsambt, ěivnostenskż urad, voldoende. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten in Tsjechie is er naast de meldingsplicht ook een vergunningsplicht.

Aanmelden bij de ziektekostenverzekeraar (ziekenfonds).

Om u zelf (en/of uw familieleden) te verzekeren tegen ziektekosten, loopt u binnen bij het ziekenfonds VZP.

Men zal ook daar weer allerlei documenten willen zien (zie het rijtje boven). U vult de formulieren in (als u nog geen rodne cislo heeft, werkt VZP verder met een eigen, intern nummer), de verzekering kan doorgaans per direct ingaan.

Aanvragen "datova schranka", de Tsjechische elektronische datapostbus (vergelijkbaar met MijnOverheid of DigiD)

De "datova schranka" (data-postbus of elektronische postbus) is verplicht voor alle rechtspersonen en eenmanszaken in TsjechiŽ.

Overigens kunnen ook fysieke personen er hun voordeel mee doen. U kunt zich gratis inschrijven voor een datova schranka bij een CzechPoint-balie (alleen de verplichte legalisatie van de handtekening kost wat geld; bij een Tsjechisch postkantoor, of bij de afdeling Burgerzaken van elke Tsjechische gemeente, ofwel Matrika, 30 Kc), met als voordeel dat u uw post van veel Tsjechische instanties, direct in kunt zien (waar ter wereld u zich ook bevindt).

Verlengen van het rijbewijs.

Een Nederlands rijbewijs kan men in het buitenland niet verlengen. Maar dit is geen probleem, u wisselt uw Nederlandse rijbewijs namelijk gewoon in voor een Tsjechisch rijbewijs. (Klik op de link voor uitgebreidere informatie.)

Neemt u a.u.b. ook vrijblijvend contact met ons op als u andere vragen heeft, die betrekking hebben op uw eigen situatie info@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420

Download hier deze tekst in PDF-formaat.Tsjechische matrozen en dubbele belastingheffing.

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies Tsjechie


Hartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands