Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

 

De tijdelijke verblijfsvergunning voor TsjechiŽ:

Het is voor een EU-burger niet verplicht om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen voor het verblijf in TsjechiŽ. Natuurlijk is het wel makkelijker om te communiceren met de Tsjechische instanties met zoín document, omdat daaraan gekoppeld ook een Tsjechisch burgerservicenummer, een ďrodne cisloĒ, uitgegeven wordt.

Een certificaat voor tijdelijk verblijf in TsjechiŽ voor langer dan 3 maanden wordt uitgegeven op verzoek van een EU onderdaan, die de Tsjechische staatsveiligheid en openbare orde niet in het geding gebracht heeft.

Een tijdelijke verblijfsvergunning dient aangevraagd te worden middels het juiste aanvraagformulier. Bij de aanvraag dienen de volgende bijlagen meegestuurd te worden:
  • Een geldig reisdocument
  • Een document waaruit het doel van het verblijf in TsjechiŽ blijkt (werk, zaken, andere economische activiteiten of studie)
  • 1 pasfoto
  • Een bewijs van een afgesloten (reis)verzekering met medische dekking in TsjechiŽ (niet noodzakelijk als men in TsjechiŽ gaat werken).
  • Een document waaruit blijkt dat men over woonruimte in TsjechiŽ beschikt.
Als het gaat om een familielid van een EU-burger (dus ook familieleden van Tsjechische staatsburgers), die zelf EU-onderdaan is, dient het volgende meegestuurd te worden:
  • Een geldig reisdocument
  • Een document waaruit de familie-betrekking met de in Tsjechie woonachtige persoon blijkt
  • 1 pasfoto
  • Een bewijs van een afgesloten (reis)verzekering met medische dekking in TsjechiŽ
  • Een document waaruit blijkt dat men over woonruimte in TsjechiŽ beschikt.
Een aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning in TsjechiŽ kan ingediend worden bij een kantoor van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt dit het beste doen bij het kantoor het dichtst bij u in de buurt, zie daarvoor de bijgevoegde kaart van TsjechiŽ (in het Engels). U kunt zich dus niet meer zonder meer melden bij de Tsjechische vreemdelingenpolitie in uw regio.

De aanvraag wordt onmiddellijk verwerkt en de beslissing wordt binnen 30 dagen genomen, waarna de aanvrager schriftelijk of per telefoon wordt uitgenodigd het verblijfsdocument op te komen halen. Tegelijkertijd wordt het ďrodne cisloĒ (Tsjechisch BSN-nummer) uitgegeven.

Deze informatie is vertaald naar het Nederlands en afkomstig van het Tsjechische Ministerie van Binnenlandse zaken. U kunt aan deze vertaling geen rechten ontlenen, deze is als service aan u ter beschikking gesteld.

Inleveren tijdelijke verblijfsvergunning:

Als u vertrekt uit TsjechiŽ, dient u uw (tijdelijke) verblijfsvergunning weer in te leveren bij het dichtsbijzijnde kantoor van de vreemdelingenpolitie, waar dit mogelijk is (zie kaart). Ook kunt u de verblijfsvergunning en toekenning van het "rodne cislo" per post sturen (aangetekend vanuit Nederland). Vraag ons vrijblijvend om een standaard brief (Tsjechische taal) hiervoor. Zie mailadres onder.

Klik hier Voor informatie over de permanente verblijfsvergunning voor Tsjechie.

Hartmanova.eu

Mail                                    info@hartmanova.eu
Web                                   https://www.juridisch-advies-tsjechie.nl           
of volg ons op Linkedin:   https://www.linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice

Download hier deze tekst in PDF-formaat.Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands