Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

De eenmanszaak (OSVC) in Tsjechie. Freelancen als zzp-er.

Kijk hier voor informatie over het oprichten van een BV in Tsjechie.

Om in Tsjechie een eenmanszaak te beginnen is registratie als fysieke persoon in het Tsjechische Beroepsregister (ěivnostenskż rejstrŪk) bij het plaatselijke Tsjechische Beroepsambt, ěivnostenskż urad, voldoende. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten in Tsjechie is er naast de meldingsplicht ook een vergunningsplicht.
Let op! Ook bij "professionele" verhuur van een Tsjechische vakantiewoning is inschrijving in het Beroepsregister verplicht (ook wel "trade license" genoemd). (Dit geldt niet bij zogenaamde "kale verhuur".)

Voor deze registratie is het nodig om een formulier in te vullen en 1000,- Kc aan leges aan het Beroepsambt te betalen.

Vervolgens dient u een VOG, verklaring omtrent het gedrag uitgegeven door de Nederlandse autoriteiten voor te leggen (indien u vanuit Nederland naar Tsjechie gaat), het huurcontract of toestemming van de eigenaar van de ruimte/plaats waaruit uw bedrijfsactiviteit in TsjechiŽ wordt uitgeoefend en de eerlijkheidsverklaring dat u aan de eisen die door de Beroepswet worden gesteld voldoet.

Wij kunnen u van dienst zijn met het:
  1. invullen van het formulier voor het Beroepsambt
  2. keuze maken uit de verschillende bedrijfsactiviteiten met/zonder vergunningsplicht
  3. opstellen verklaring van de eigenaar mbt vestiging van uw onderneming - letterlijke vertaling indien u dit wenst
  4. opstellen van de eerlijkheidsverklaring - letterlijke vertaling indien u dit wenst
  5. aanvragen van de VOG in Nederland
Hierbij moet u zich nog beseffen dat indien u zich als fysieke persoon in TsjechiŽ laat inschrijven u onder uw eigen naam/ voor en achternaam dient te ondernemen (u kunt geen willekeurige naam laten inschrijven in het Beroepsregister, dit kan eventueel wel in het Handelsregister). Als u dit niet wenst zou u beter een SRO (rechtspersoon) kunnen oprichten.

Sociale premies en belastingen Tsjechie:

Als u uw eenmanszaak in TsjechiŽ runt, en er ook woont en er dus binnenlands belastingplichtig bent, dient u eraan te denken niet alleen jaarlijks de belastingaangifte te doen, maar ook de jaaropgave bij de twee instanties, die de sociale premies in Tsjechie innen:
- VZP (inkomensafhankelijke zorgpremie), en
- CSSZ (pensioenpremie, vergelijkbaar met AOW).

Aantrekkelijk alternatief belastingregime Tsjechische eenmanszaak (OSVC)

Sinds 2021 is er een zeer interessante optie voor Tsjechische eenmanszaken, met een omzet van minder dan 1 miljoen CZK (en indien men normaal geen kinder-belastingaftrek heeft). Het kan enkele tienduizenden tot ca. honderdduizend kronen per jaar schelen in belastingdruk. Zie de tabel m.b.t. het jaar 2022 hieronder. Aanmelden voor dit pauschal-regime kan elk jaar tot 10 januari van het lopende/komende kalenderjaar.

belastingen jaar 2022 OSVC - eenmanszaak Tsjechie

Ook bij specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 0628121420

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


Tsjechische eenmanszaak

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands