Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

 

Wijziging Tsjechische Wet inzake Handelcorporaties, waaronder de SRO.

vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Tsjechische Wet inzake de handelscorporaties in werking getreden. Dit betreft een kortere aanduiding van de officieel genoemde Wet nr. 90/2012 Sb. inzake vennootschappen en coŲperaties. ZŠkon c. 90/2012 Sb., o obchodnŪch spolecnostech a druěstvech. Deze wet vervangt gedeeltelijk de huidige Handelswet en bevat voornamelijk aanpassingen inzake vennootschappen en coŲperaties.

Het nieuwe Tsjechische Burgerlijk Wetboek, dat tevens per 1 januari 2014 in werking is getreden, regelt de materie van verbintenissen in handelsverhoudingen.

De onderstaande tekst heeft betrekking op de rechtsvorm SRO.

De bedoeling van de wetswijzigingen is het ondernemen in Tsjechie eenvoudiger te maken. Tevens is in Tsjechie vanaf januari 2014 de verplichting van het storten van het huidige minimumkapitaal van 200.000 Kc afgeschaft. De wet stelt een minimale hoogte van het startkapitaal van de SRO van 1 Kc vast, tenzij in de oprichtingsakte anders wordt aangegeven.

De wetgever meende in het verleden, dat het hogere basiskapitaal in een SRO een rol bij de bescherming van de schuldeisers speelde. Met de nieuwe wet worden de schuldeisers anders beschermd en dit door een grotere verantwoordelijkheid voor de bestuurders (inclusief uiteraard de bestuurders uit het verleden), te leggen. De rechter kan in geval van een faillissement van de SRO, dat de bestuurders hebben veroorzaakt door hun onjuiste of roekeloze en onverantwoordelijke beslissingen, op grond van een verzoek van de vereffenaar of schuldeiser, bepalen, dat de bestuurders hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de verplichtingen van de vennootschap.

Een andere interessante wijziging, is die van de mogelijkheid van meerdere soorten aandelen. Naast gewone basisaandelen, kan de oprichtingsakte andere soorten aandelen en diens inhoud bepalen. Zo kan men prioriteitsaandelen hebben of aandelen zonder stemrechten. Het aandeel kan ook geÔncorporeerd worden in een waardepapier dat makkelijker overgedragen kan worden. Aandeelhouders in een Tsjechische SRO mogen vanaf 2014 meer dan 1 soort aandeel hebben. Aandelen zijn op grond van de nieuwe wet vrij overdraagbaar, dus zonder de nu in veel gevallen vereiste toestemming van de algemene vergadering. De oprichtingsakte van de SRO kan echter, ook na 1 januari 2014, wel zo'n voorwaarde stellen. Nieuw is tevens dat de oprichtingsakte kan bepalen, dat het stemmen op de algemene vergadering met hulp van technische middelen kan geschieden (per rollam) met de voorwaarde dat de identiteit van de stemgerechtigde voldoende wordt bepaald.

Indien de aandeelhouder bezwaar heeft met betrekking tot de geldigheid van de beslissing van de algemene vergadering, is het nodig dat hij een ďprotestĒ Ė met redenen van het bezwaar - in het verslag van de vergadering vermeldt, anders mag hij deze redenen niet later voor de rechter vermelden en hiermee de ongeldigheid van de beslissing van de AVA inroepen.

Dit betreft een verkorte samenvattende vertaling van een artikel vermeld op: https://casopis.vsehrd.cz/

Inmiddels is er meer bekend over de wijzigingen met betrekking tot de Tsjechische Handelswet. Klikt u op de link om meer te lezen.

Voor meer informatie hierover en over de laatste stand van het wetsvoorstel kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

info@hartmanova.eu
Tel. +31 13 214 0505


Print
Tsjechische wetswijzigingen 2014

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie
Datove schranky - elektronische postbus


Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands