Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands


Inschrijving in het Tsjechische UBO - register (ISSM)

UBO registratie Tsjechie

Verplicht UBO-register (Ultimate Beneficial Owner = uiteindelijk belanghebbende)

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen, AMLD4, die uiterlijk in juni 2017 in de EU-lidstaten geÔmplementeerd moest zijn (in Nederland in de Wwft).

Onderdeel van die richtlijn is het zogeheten UBO-register (registratie van uiteindelijke belanghebbenden), waarvan de invoering en het bijhouden verplicht is voor elke lidstaat. Deze verplichting tot registratie in het UBO-register geldt voor alle rechtspersonen, personenvennootschappen of andere entiteiten.

In TsjechiŽ dient elke SRO (of andere rechtspersoon) dus zijn UBO's in te schrijven, en dit bij het bevoegde gerechtshof, dat het handelsregister beheert. Het UBO-register heet in TsjechiŽ "InformacnŪ Systťm Skutecnżch Majitelu" (ISSM). Dit ISSM-register is (gelukkig) niet openbaar.

Wie zijn volgens de definitie "uiteindelijk belanghebbenden"?

Uiteindelijk belanghebbende is iedere natuurlijke persoon, die in een SRO 25% of meer van alle aandelen bezit (direct of indirect), danwel minimaal 25% stemrecht in de aandeelhoudersvergadering (AVA) heeft.

Welke informatie staat in het Tsjechische ISSM?

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • land van verblijf
  • aard en omvang van het gehouden belang
Neemt u vrijblijvend contact met ons op als u een U.B.O. van uw SRO wenst in te schrijven, of als u andere vragen heeft, die betrekking hebben op uw eigen situatie joost@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420

Download hier deze tekst in PDF-formaat.Inschrijving in het Tsjechische UBO register als uiteindelijk belanghebbende.

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands