Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
Hartmanova G+    

Nieuwe regels (2014) voor statuten van een bestaande SRO in Tsjechie.

Sinds 1 januari 2014 zijn het Tsjechische Burgerlijke Wetboek en de Handelswet ingrijpend gewijzigd. Daarmee gepaard gaat een wijziging in de voorschriften waaraan de statuten (oprichtingsakte) van een Tsjechische SRO heeft te voldoen.

De meeste SRO's hebben hierover in het begin van 2014 een schrijven gehad, waarin opgeroepen werd de oprichtingsakte aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Men krijgt daarvoor tot 30-6-2014 de tijd. Na deze datum zou het tot sancties kunnen komen. Wij gaan er echter vanuit, dat na 1 juli nog enige coulance gegeven wordt, en men sowieso nog een waarschuwing krijgt. Indien men van overheidswege Łberhaupt ertoe komt om alle statuten binnen korte tijd een-voor-een na te lezen...

Wat dient de oprichtingsakte van de SRO nu verplicht in te houden?
  1. de naam van het bedrijf
  2. bedrijfsactiviteit of doel van de vennootschap
  3. het identificeren van de aandeelhouders met vermelding van de naam en de woonplaats of zetel (indien rechtspersoon aandeelhouder is)
  4. het bepalen van de aard of soort van de aandelen van elke aandeelhouder en de rechten en verplichtingen, die met deze aandelen verbonden zijn; dit indien door de statuten vorming van verschillende soorten aandelen toegestaan is
  5. het bedrag van de inbreng (in het basiskapitaal), dat aan het aandeel of aandelen beantwoordt
  6. het bedrag van het basiskapitaal
  7. het exacte aantal bestuurders en de manier waarop ze handelen namens de vennootschap
De zaken, die in de realiteit eigenlijk al bestaan en enkel het opmaken van de doorlopende tekst van de oprichtingsakte vanwege de wetswijziging betreft, mag de bestuurder (jednatel) zelf verzorgen, conform de bepaling van artikel 197 van de Handelswet. Hiervoor is geen beslissing van de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) nodig. Ook het opmaken van een (dure) notariŽle akte is dan niet nodig!

Aangezien er dan geen ingeschreven gegevens in het handelsregister worden gewijzigd, hoeft geen formulier voor het handelsregister ingevuld te worden en hoeven er geen leges te worden betaald. De bestuurder vervult hiermee zijn plicht van behoorlijk bestuur.

Graag zijn wij u hiermee van dienst, alsmede met screening en informatie omtrent de noodzaak van de wijziging.

Natuurlijk zijn wij ook graag van dienst, indien u werkelijk iets in uw SRO wilt wijzigen, waarvoor wel een aandeelhoudersbesluit noodzakelijk is. Wij werken ook prima samen met een aantal notarissen in Tsjechie.

Ook bij specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


oprichtingsakte 2014 Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands