Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
   

Deponeren van de jaarrekening bij het Tsjechische Handelsregister

spooknota Tsjechie

Net als in Nederland dient een vennootschap jaarlijks belastingaangifte te doen en tevens de jaarrekening (de balans en winst- en verliesrekening) te deponeren bij het handelsregister (in Tsjechie: obchodni rejstrik).

Actueel: boete bij niet tijdig indienen

Wij merken, dat in meer dan de helft van de "Nederlandse" SRO's (dit zijn SRO's met Nederlandse aandeelhouders en/of bestuurders), de boekhouder "vergeet" deze jaarrekeningen in te dienen. Gelukkig worden de belastingaangiftes meestal wel goed verzorgd.
Vanaf 2014 zien wij, dat de rechtbanken, die de handelsregisters beheren, sneller en vaker boetes opleggen bij het niet indienen van de jaarstukken. Deze boete kan in theorie oplopen tot 100.000 Kc, maar is meestal lager, vooral bij inactieve SRO's.

Gratis quickscan van uw SRO

Vraag ons om een kostenloze "quickscan", wij kunnen u snel aangeven of, en welke, jaarstukken van uw SRO missen in het handelsregister. Schrijf ons een mailjte op info@hartmanova.eu

Indienen jaarrekening

De Tsjechische overheid communiceert veelal slechts nog digitaal met Tsjechische vennootschappen, zoals SRO's. Het indienen van de jaarrekening, die Tsjechische boekhouders eigenlijk al hebben, als bijlage bij de belastingaangifte, is een fluitje van een cent:

Dit kan namelijk via de reeds bestaande en verplichte data-postbus – Datova Schranka, van de SRO.

Helaas is de websites van de verplichte elektronische postbus, Datova Schranka slechts in het Tsjechisch beschikbaar.

Wij kunnen u echter in het Nederlands van dienst zijn en helpen bij het deponeren van stukken. Ook kunnen wij uw administratie en boekhouding in Tsjechie geheel verzorgen.

Neemt u eenvoudig vrijblijvend contact met ons op. Ook voor vragen over deze uitleg zijn wij natuurlijk bereikbaar: info@hartmanova.eu


Deponeren jaarrekeningen handelsregister Tsjechie
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands