Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

        

Confiscatie en restitutie van onroerend goed in Tsjechie


Na de communistische staatsgreep in 1948 werd veel onroerend goed door de opeenvolgende Tsjechoslowaakse regimes geconfisqueerd. Na de fluwelen revolutie en de val van het bewind in 1989 zijn er in Tsjechië (en Slowakije) diverse wetten opgesteld, waarin de restitutie van deze geconfisqueerde eigendommen geregeld werd.

Tot op heden kan men nog de nawerking van deze restitutie-wetgeving voelen in verband met het bezit van onroerend goed in Tsjechië.
De katholieke kerk bijvoorbeeld heeft pas recent veel gebouwen, kerken en land teruggekregen, en dit proces is nog niet afgerond. Verder is er nog zo'n 300.000 hectare landbouwgrond, die onder het communistische regime geconfisceerd werd en in landbouwcooperaties ondergebracht werd ("Jednotnť zemedelskť druěstvo" of kort JZD, de Tsjechoslowaakse variant van de "kolchoz"). Ook de restitutie van dit land van kleine boeren staat nog ter discussie.

Deze restitutie is in gang gezet vanaf 1990, waarbij de confiscaties, zoals boven beschreven, ongeldig werden verklaard en zodoende de oorspronkelijke eigenaren weer rechtmatig eigenaar van hun bezittingen werden. Vanaf het begin was duidelijk dat alle in beslag genomen roerende goederen en banktegoeden onmogelijk gerestitueerd konden worden en derhalve was het grootste onderwerp van restitutie onroerende goed, zoals huizen, appartementen, bouwgrond en agrarische gronden. Restitutie daarvan verliep echter niet vlekkeloos, omdat de staatsorganisaties en managers obstakels opwierpen en vaak zelf probeerden eigenaar te worden.

De meeste verzoeken tot restitutie zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw ingediend, rechtszaken daarover liepen (en wellicht lopen) tot ver in de 21e eeuw.

Helaas is tevens een voorbeeld bekend waarbij het eigendom (rechtmatig) overgedragen werd aan de vroegere eigenaar pas in het jaar 2004, zonder dat dit aan de nietsvermoedende huidige huis- en landeigenaar gemeld werd. Deze eigenaren zijn pas jaren later zelf tot deze pijnlijke ontdekking moeten komen.

De kans op problemen met betrekking tot confiscatie en restitutie bij aankoop of bezit van onroerend goed in Tsjechië is klein en neemt in de tijd natuurlijk af. Maar als u het zekere voor het onzekere wilt nemen, is een kort onderzoekje aan te raden.

Controleer bijvoorbeeld regelmatig het Tsjechische kadaster om te kijken of u nog steeds eigenaar bent. Dit kan online en is kosteloos en bijkomend voordeel is dat u er recente luchtfoto’s van uw bezittingen vindt. Ook als u van plan bent om een grote investering in Tsjechië te doen kan het raadzaam zijn een historisch onderzoek naar de onroerende goederen te laten doen, met andere woorden de historische overdrachts- en koopcontracten op te vragen om te kijken of er in het verleden wellicht confiscatie en/of restitutie heeft plaatsgevonden. Zoek daarbij hulp van een Tsjechisch sprekende juridisch adviseur, het gaat vaak om complexe zaken.


Download hier deze tekst in PDF-formaat.Confiscatie onroerend goed TsjechieVolg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieDatove schranky - elektronische data-postbus voor Tsjechische SRO
De verplichte elektronische postbus voor Tsjechische rechtspersonen.


Hartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands