Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Ontslag in Tsjechie - Einde dienstverband - Tsjechisch arbeidscontract

In het algemeen is de werknemer in TsjechiŽ iets minder goed beschermd tegen ontslag dan in Nederland. Toch dient ook een Tsjechische werkgever zich aan een aantal regels en wetten te houden. Hieronder volgt een korte uiteenzetting in het Nederlands over het beŽindigen van het dienstverband door een werkgever in TsjechiŽ.

Volgens artikel 48 van het CZ Wetboek omtrent arbeid (ZŠkonŪk prŠce), kan het dienstverband worden beŽindigd door:

a) wederzijdse schriftelijke goedkeuring

Een afspraak; het daadwerkelijke einde van het dienstverband treedt op de wederzijds afgesproken dag in, de redenen voor de beŽindiging dienen te worden vermeld, alleen indien de werknemer dit verzoekt! Men kan natuurlijk niet gedwongen worden om zo`n afspraak aan te gaan.

b) ontslag op staande voet, geregeld in artikel 55 e.v.

De werkgever mag in uitzonderlijke gevallen een werknemer op staande voet ontslaan:
  • indien de werknemer is veroordeeld voor een opzettelijk gepleegd strafbaar feit, onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van een jaar. ..enz.
  • indien de werknemer zijn verplichting, die uit de wettelijke voorschriften voortvloeit, op bijzonder ernstige wijze schendt, waarbij deze verplichting op de uitvoering van zijn werkzaamheden betrekking heeft.
Ontslag op staande voet kan binnen 2 maanden nadat de werkgever van de schending kennis nam. In de ontslagbrief dient de werkgever de redenen duidelijk te omschrijven en deze dient hij binnen 2 maanden aan de werknemer te geven.

Met betrekking tot het ontslag op staande voet, dient de werkgever vooraf overleg te plegen met de werknemersorganisatie (geen toestemming is nodig, enkel overleg).

c) opzegging van de arbeidsovereenkomst

De werkgever kan dit doen met inachtneming van de opzeggingstermijn, minimaal bedraagt deze termijn volgens de wet 2 maanden Ė zie artikel 51 onder a.

In artikel 52 staat een uitgebreide, limitatieve opsomming van de redenen. Een dergelijke beŽindiging van het arbeidscontract, vanuit de Tsjechische werkgever, dient schriftelijk te geschieden met ver-melding van een geldige reden, die dus in de lijst onder artikel 52 moet voorkomen. Met betrekking tot deze beŽindiging dient de werkgever vooraf overleg te plegen met de werknemers-organisatie of vakbond (geen toestemming is nodig, enkel overleg).

Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan contact op via info@hartmanova.eu

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


Ontslag, ontslagrecht, arbeidsovereenkomst Tsjechie

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie


Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands