Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Veiling, executie en executieveiling van onroerend goed in Tsjechië

Het voldoen van een vordering naar aanleiding van het Tsjechische pandrecht.

In principe heeft de houder van het zekerheidsrecht (doorgaans de schuldeiser) recht op voldoening van zijn vordering, die niet of slechts gedeeltelijk voldaan is, door middel van verzilvering (vergelding, ‘zpenezeni zastavy’) van hetgeen bezwaard is met het zekerheidsrecht. Deze verzilvering voltrekt zich in dit geval in het kader van een ‘gewone’ executie, een veiling uitgevoerd door de rechtbank of een onvrijwillige openbare executieveiling. Een gerechtelijke veiling of een veiling in het kader van een executie wordt uitgevoerd volgens § 323 en volgende van de wet nr. 99/1963 Sb. Obcanský Soudní Rád – OSR (het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ), als gewijzigd. Een veiling die plaatsvindt als openbare executie, uitgevoerd als onvrijwillige executieveiling, moet voldoen aan wet § 36 en volgende van de wet 26/2000 Sb. (Zákon o Verejných Dražbách – ZVD , ofwel de Wet op de Openbare Veilingen), als gewijzigd. Het gaat hier om twee basis regimes van het voltrekken van veilingen.

In een vergelijking tussen veilingen heeft de veiling uitgevoerd in het regime “openbare, onvrijwillige executie” (verejná dražba nedobrovolná) een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de veiling die bij een executeur of als gerechtelijke verkoop plaatsvindt. De openbare executieveiling vindt plaats volgens de ZVD, waar precies het verloop van de veiling wordt vastgesteld.

- Er bestaat een verminderde kans op manipulatie van de veiling, omdat deze veiling van onroerend goed of voorwerp boven de honderdduizend Tsjechische Kronen gepubliceerd moet worden op een zogenaamd centraal adres www.centralniadresa.cz, bijgehouden door Ceska Posta (Tsjechische Post). Terwijl executies uitgevoerd door executeurs, rechtbanken of de belastingdienst (Financni Urad), die dus plaatsvinden volgens de procedure van wetboek OSR, niet verplicht gepubliceerd hoeven te worden op dit centrale adres. Rechtbanken en executeurs kunnen veilingen slechts in een “donkere hoek” van hun kantoor bekend maken. Alleen de Tsjechische belastingdienst is verplicht haar veilingen te publiceren op de website van het Tsjechische Ministerie van Financiën (www.mfcr.cz). Vanaf februari 2009 is, tegen betaling, een lijst van veilingen beschikbaar (www.ceecr.cz), waar echter niet alle veilingen vermeld zijn. Vanaf oktober 2009 heeft de Tsjechische Kamer van Executeurs, na een aantal urgente verzoeken, haar website gelanceerd met informatie over veilingen van onroerend goed (www.portaldrazeb.cz), waar executeurs informatie kunnen (dus niet verplicht) publiceren over hun veilingzalen.

- De onvrijwillige openbare executie heeft significant lagere kosten dan de veiling als ‘gewone’ executie . ZVD beperkt de hoogte van de beloning van de veilingmeester en zijn vergoeding ,vermeld in het contract, met betrekking tot de voltrekking van de veiling mag niet worden overschreden. De voldoening van de vordering van de schuldeiser is dan hoger (indien de vordering hoger is dan de veilingwaarde van het te veilen onderwerp) of indien de bereikte veilingopbrengst groter is dan de vordering,waarvoor de veiling uitgeschreven is, zal het restant van de opbrengst, dat wordt uitgekeerd aan de schuldenaar groter zijn.

- Bij executies, veilingen uitgevoerd door een executeur, rechtbank of de belastingdienst is volgens OSR (§329) vastgelegd, dat het laagste minimale bod een derde bedraagt van de geschatte of officieel vastgestelde prijs. Door deze bepaling wordt de opbrengst van de veiling sterk verminderd! Het stelsel van de openbare executieveiling kent een dergelijke beperking niet en het is aan de veilingmeester om de opbrengst van de veiling te maximaliseren door het instellen van een redelijk minimaal bod.

- Ook is de snelheid van incasseren (uitvoeren van de veiling) bij een openbare executieveiling voordeliger ten opzichte van een veiling in het regime van executie. Een openbare executieveiling kan in het optimale geval worden uitgevoerd binnen 90 dagen na ondertekening van het contract omtrent de uitvoering van de veiling.

Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan contact op via info@hartmanova.eu

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


veiling en executie van goederen in Tsjechie

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp TsjechieHartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands