Zie verder ook:


Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop


Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
  

Tsjechisch erfrecht

Het erfrecht regelt de nalatenschap van een persoon, dus "wie krijgt wat". Over de betaling van successierechten ("wie betaalt wat aan de fiscus"), ofwel in de nieuwe benaming "erfbelasting", gaat deze pagina NIET.

EU-Verordening erfrecht

Vanaf 2015 is de nieuwe EU-Verordening erfrecht Nr. 650/2012 in werking getreden:

Deze verordening is van toepassing op de erfopvolging van personen, die overlijden op of na 17 augustus 2015.

Artikel 21 - Algemene regel

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is op de erfopvolging in haar geheel (dus op het gehele vermogen - roerend en onroerend) het recht van de staat van toepassing, waar de erflater op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had. Hier kan van afgeweken worden, indien blijkt dat de overledene toch een nauwere band had met een andere lidstaat.

Artikel 22 - Rechtskeuze

Een persoon kan, als het recht dat zijn erfopvolging in het geheel beheerst, het recht van de staat kiezen, waarvan hij op het tijdstip van de rechtskeuze of op het tijdstip van overlijden de nationaliteit bezit. Een persoon die meer dan een nationaliteit bezit, kan het recht kiezen van een van de staten waarvan hij op het tijdstip van de rechtskeuze de nationaliteit bezit. De rechtskeuze wordt uitdrukkelijk gedaan in een verklaring in de vorm van een uiterste wilsbeschikking (testament). Dit testament moet dan opgesteld zijn en geldig zijn volgens het recht van de gekozen staat.

Tsjechisch erfrecht

Tsjechisch erfrecht is dus in het algemeen van toepassing op uw nalatenschap, indien u (overwegend) in Tsjechie woont.
Of, indien u de Tsjechische nationaliteit bezit, als u de keuze heeft gemaakt voor het Tsjechisch erfrecht in een geldig testament.

Het belangrijkste verschil tussen Nederlands en Tsjechisch erfrecht is het feit, dat in Tsjechie de "langstlevende" regeling niet bestaat. In Tsjechie hebben de kinderen recht op hun kindsdeel, dat dus ook door hen opeisbaar is.
Indien u dit niet wenst en u woont in Tsjechie, dan is het belangrijk in een geldig testament (naar Nederlands recht), de rechtskeuze voor Nederland te maken.

Het is in het Tsjechisch erfrecht op een omslachtige manier eventueel wel mogelijk om aan de langstlevende na te laten. Dit vereist echter wel de medewerking van de kinderen. Zij dienen dan officieel afstand te doen van hun kindsdeel.

Deze informatie beoogt niet uitputtend te zijn. Naar gelang van de individuele situatie kan meer gerichte, concrete informatie worden gegeven.

Neemt u contact op via info@hartmanova.eu

Download hier deze tekst in PDF-formaat.Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands