Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Verjaring en verjaringstermijnen Tsjechie

Verjaring en verjaringstermijnen Tsjechie.

Verjaringstermijnen zijn in Tsjechie ongeveer gelijk aan die in Nederland. Hieronder volgt een korte opsomming van de Tsjechische verjaringswetgeving.

Verjaringstermijnen

Burgerlijk wetboek (wet nr. 40/1964 Sb.), ß 101 en volgende

ß 101

Tenzij anders bepaald in de navolgende bepalingen beloopt de verjaringstermijn drie jaar en vangt deze aan op de dag waarop het recht voor de eerste maal kon worden uitgeoefend.

ß 102

Waar het gaat om rechten die eerst moeten worden uitgeoefend bij een individu of een rechtspersoon, vangt de verjaringstermijn aan op de dag waarop het recht aldus is uitgeoefend.

ß 103

Indien partijen zijn overeengekomen dat in termijnen aan de verplichtingen zal worden voldaan, dan vangt de verjaringstermijn van de afzonderlijke termijnen aan op de respectieve vervaldagen daarvan. Indien de gehele schuld opeisbaar wordt door de niet-nakoming van ťťn termijn (ß 565), dan vangt de verjaringstermijn aan op de vervaldag van de niet nagekomen termijn.

Bevrijdende verjaringstermijnen Tsjechie

Burgerlijk wetboek (wet nr. 40/1964 Sb.),

ß 134

  1. Een rechtmatige bezitter wordt eigenaar van een zaak indien hij deze zaak zonder onderbreking onder zich heeft gehad gedurende ten minste drie jaar voor roerende zaken en gedurende ten minste tien jaar voor onroerend goed.
  2. De eigendom van zaken die niet in eigendom kunnen zijn of van zaken die alleen in eigendom kunnen zijn bij de staat of bij rechtspersonen die bij wet (ß 125) zijn aangewezen, kunnen niet op deze wijze worden verworven.
  3. In de in lid 1 genoemde termijn is de termijn inbegrepen gedurende welke de rechtsvoorganger de zaak rechtmatig onder zich heeft gehad.
  4. Bepalingen houdende regeling van het verloop van de verjaringstermijn zijn overeenkomstig van toepassing op de aanvang en het verloop van de termijn als bedoeld in lid 1.


Heeft u specifieke vragen over uw situatie? Hoe zit het met "goeder trouw" in Tsjechie? Etc., etc. Neemt u contact op via info@hartmanova.eu

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


Verjaring en verjaringstermijnen Tsjechie

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies Tsjechie


Hartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie


Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands