Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Een EU burger kan in TsjechiŽ een permanente verblijfsvergunning aanvragen:

A) na 5 jaar onafgebroken verblijf in de Tsjechische Republiek

Voorwaarden voor de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning
 1. Vijf jaar onafgebroken verblijf in TsjechiŽ en
 2. alle bijlagen hieronder genoemd moeten bij de aanvraag meegeleverd worden.
 3. Er mogen geen redenen zijn om de aanvraag voor de Tsjechische verblijfsvergunning te weigeren of uit te stellen.

Indienen van de aanvraag

Een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in TsjechiŽ kan ingediend worden bij een kantoor van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt dit het beste doen bij het kantoor het dichtst bij u in de buurt, zie daarvoor de bijgevoegde kaart van TsjechiŽ (in het Engels). U kunt zich dus niet meer zonder meer melden bij de Tsjechische vreemdelingenpolitie in uw regio. Let op! U dient de aanvraag persoonlijk in te dienen.

De aanvraag moet ingediend worden middels een volledig ingevuld aanvraagformulier, samen met alle bijlagen, zoals hieronder beschreven. U dient alle bijlagen in origineel of als notarieel gewaarmerkte kopieŽn te overhandigen. Alle documenten (behalve uw identiteitsbewijs) moeten daarnaast in de Tsjechische taal opgesteld zijn of naar het Tsjechisch vertaald door een beŽdigd tolk/vertaler.

Samen met het aanvraagformulier dient u deze bescheiden in:
 1. Een geldig, origineel reisdocument
 2. Document(en), met bewijs van verblijf in TsjechiŽ in de afgelopen vijf jaar
 3. twee pasfotoís
 4. Bewijs van woonruimte (huurcontract, koopcontract, uittreksel kadaster, enz.)
Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 180 dagen (behalve het reisdocument).

B) na twee jaar onafgebroken verblijf in TsjechiŽ als familielid van een andere EU-onderdaan

Als EU burger, die langer dan 1 jaar familielid is van een Tsjechisch staatsburger of andere EU-onderdaan kunt u reeds na twee jaar een permanente verblijfsvergunning voor TsjechiŽ aanvragen.

Voorwaarden voor de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning:
 1. Twee jaar onafgebroken verblijf in TsjechiŽ en
 2. tenminste 1 jaar samenwonend familielid van een Tsjechisch staatsburger OF EU-onderdaan, die met een permanente verblijfsvergunning in TsjechiŽ woonachtig is.
 3. Alle bijlagen hieronder genoemd moeten bij de aanvraag meegeleverd worden.
 4. Er mogen geen redenen zijn om de aanvraag voor de Tsjechische verblijfsvergunning te weigeren of uit te stellen.

Indienen van de aanvraag

Een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in TsjechiŽ kan ingediend worden bij een kantoor van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt dit het beste doen bij het kantoor het dichtst bij u in de buurt, zie daarvoor de bijgevoegde kaart van TsjechiŽ (in het Engels). U kunt zich dus niet meer zonder meer melden bij de Tsjechische vreemdelingenpolitie in uw regio. Let op! U dient de aanvraag persoonlijk in te dienen.

De aanvraag moet ingediend worden middels een volledig ingevuld aanvraagformulier, samen met alle bijlagen, zoals hieronder beschreven. U dient alle bijlagen in origineel of als notarieel gewaarmerkte kopieŽn te overhandigen. Alle documenten (behalve uw identiteitsbewijs) moeten daarnaast in de Tsjechische taal opgesteld zijn of naar het Tsjechisch vertaald door een beŽdigd tolk/vertaler.

Samen met het aanvraagformulier dient u deze bescheiden in:
 1. Een geldig, origineel reisdocument
 2. Document(en), met bewijs van verblijf in TsjechiŽ in de afgelopen twee jaar
 3. Bewijs waaruit blijkt, dat u samenwoont met een Tsjechisch staatsburger of andere EU-onderdaan, die reeds een permanente verblijfsvergunning voor TsjechiŽ heeft.
 4. twee pasfotoís
 5. Bewijs van woonruimte (huurcontract, koopcontract, uittreksel kadaster, enz.)
Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 180 dagen (behalve het reisdocument).


Deze informatie is vertaald naar het Nederlands en afkomstig van het Tsjechische Ministerie van Binnenlandse zaken. U kunt aan deze vertaling geen rechten ontlenen, deze is als service aan u ter beschikking gesteld door:

Na de toekenning van de verblijfsvergunning, wordt u een ďrodne cisloĒ toebedeeld (voor zover u deze nog niet had natuurlijk). Klik hier Voor informatie over de tijdelijke verblijfsvergunning voor Tsjechie.


Hartmanova.eu
Mail                                    info@hartmanova.eu
Web                                   www.juridisch-advies-tsjechie.nl           
of volg ons op Linkedin:   https://www.linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice

Download hier deze tekst in PDF-formaat.

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies Tsjechie
Datova schranka - verplichte elektronische postbus voor de SRO

Hartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands