Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

Volkstelling en woningtelling Tsjechië 2021 (verplicht)

Volkstelling Tsjechie


De volkstelling 2021 was verplicht op basis van Wet nr. 332/2020 Sb. inzake volkstelling en woningtelling 2021. Alle mensen met de Tsjechische nationaliteit, en personen met een geldige permanente of tijdelijke verblijfsvergunning voor Tsjechië van meer dan 90 dagen moeten worden geteld.

En verder: als men in Tsjechië woont, maar (nog) geen verblijfsvergunning heeft, dan moet men de telling ook invullen.

De verplichting geldt ook voor minderjarigen (deze kan dan door de ouders/verzorgers worden ingevuld); men kan het hele huishouden opgeven tijdens één sessie.

Volkstellingen worden georganiseerd door het Tsjechische bureau voor de Statistiek (CSU). Een dergelijke volkstelling vindt elke tien jaar plaats.

De online uitvraging vond plaats van 27 maart - 11 mei 2021. Deze termijn is verlengd, er is nu daarom gelukkig tijd om nog toegang tot de digitale datapostbus, "datova schranka" te regelen, zodat daarmee ingelogd kan worden.

De papieren uitvraging vond plaats van 17 april -11 mei 2021.

Alle informatie kunt u verder vinden in het Tsjechisch, Engels en Duits op Scitani 2021.

Een boete kan eventueel volgen bij het niet vervullen van deze rapportage, deze is maximaal 10.000,- CZK.

Komt er ook nog een uitslag van deze Tsjechische volkstelling?

De eerste uitslagen van de Tsjechische volkstelling zijn op 13 januari 2022 bekendgemaakt:

Volgens het CSU (Tsjechisch statistisch bureau), dat de volkstelling heeft georganiseerd, waren er op 27 maart 2021 10.524.167 inwoners in Tsjechië, zo'n 87.600 meer dan in 2011. Hun gemiddelde leeftijd was 42,7 jaar (1,7 jaar hoger dan in 2011), en onder hen was 50,7% vrouw en 49,3% man. Ten opzichte van 2011 kwamen er bijna 195.000 woningen bij.

Alle resultaten zijn hier te raadplegen: resultaten volkstelling Tsjechie.

Wanneer is de volgende volkstelling in Tsjechië?

Elke tien jaar wordt in Tsjechië een volkstelling gehouden; de volgende is dus in het jaar 2031.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over de volkstelling van 2021 in Tsjechië. joost@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420Volkstelling Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands