Zie verder ook:

Digitaal wegenvignet Tsjechië


Wegenvignet Tsjechië

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechië

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechië

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechië

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in Tsjechië

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament Tsjechië

Voor Belgie

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

Bedrijfsvestiging midden- en kleinbedrijf in Tsjechië

Bedrijfsvestiging midden- en kleinbedrijf in Tsjechië - Tsjechische BV - SRO

Wilt u gaan ondernemen in Tsjechie? Voor het starten van een bedrijf in Tsjechie hebt u als Nederlands ondernemer twee opties:

Het openen van een dependance van uw Nederlandse onderneming, een filiaal. Ofwel de oprichting van een SRO (vergelijkbaar met de Nederlandse B.V.). Er bestaat ook nog de mogelijkheid om een A.S. (vergelijkbaar met NV) of KS (vergelijkbaar met de C.V.) op te richten.

Bekijk ook onze pagina over de overname van een reeds bestaande Tsjechische vennootschap.

Kijk hier verder voor ondernemen in Tsjechie als "fysieke persoon", als freelancer of zzp-er dus, vergelijkbaar met de eenmanszaak in Nederland.

I. een filiaal (een organisatiedeel) van uw Nederlandse B.V. openen

De voordelen zijn: moeite, tijd en kosten besparing omdat, er:
 • geen oprichtingsakte (statuten) worden opgesteld/opgemaakt
 • geen notaris hoeft te worden betrokken
 • geen benoeming van een bestuurder (jednatel)
De benaming is hetzelfde als de buitenlandse (Nederlandse) rechtspersoon met de toevoeging “organizacni slozka” (organisatiedeel). Het organisatie-deel functioneert zelfstandig, is gescheiden wat betreft de vermogens en de plaats van de buitenlandse rechtspersoon.

Het is vergelijkbaar met de inschrijving van een buitenlandse firma in het Handelsregister bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (Ondernemersplein). Het is nodig dat er een correspondentieadres wordt opgegeven op het grondgebied van Tsjechië of het Tsjechisch adres van de gevolmachtigde mbt de ontvangst van de post.
Het nadeel kan zijn dat dit organisatie-deel op zich geen subjectiviteit heeft, dus het is niet rechtsbevoegd om te handelen. De buitenlandse rechtspersoon blijft bevoegd tot handelen. In de praktijk kan men nog het probleem tegenkomen dat de beheerder van het organisatie-deel in Tsjechië niet zomaar aan een derde een volmacht kan verlenen.


Welke documenten heeft u nodig:
 1. de beslissing van de oprichter mbt oprichting van het organisatie-deel in Tsjechië
 2. het uittreksel van het Nederlandse handelsregister, waarmee men het bestaan van de oprichter zal bewijzen, voorzien van een apostille en de officiële vertaling
 3. Verklaring van goed gedrag (VOG) van de Nederlandse rechtspersoon.
 4. de beslissing tot de benoeming van de beheerder van het organisatie-deel in Tsjechië, het moet gaan om een fysieke persoon. Hij/zij kan namens het moederbedrijf optreden alleen mbt tot het organisatie-deel
 5. eventueel de vergunning tot het uitvoeren van de hoofdactiviteit van het bedrijf (leges 1000 Kc)
 6. het bewijs, dat het vestigingsadres voor het nieuwe organisatie-deel gebruikt mag worden, toestemming van de eigenaren van de ruimte met de vestiging van het organisatie-deel en het uittreksel van het kadaster mbt eigendom van de ruimte, niet ouder dan 3 maanden. (wij kunnen u helpen naar een geschikt vestigingsadres te zoeken). Of u kunt een van onze eigen Tsjechische adressen gebruiken in Praag of Litomysl.
 7. toestemming van de ingeschreven persoon met de inschrijving in het Tsjechische handelsregister
 8. het invullen van de nodige formulieren voor het CZ handelsregister (leges 6000 Kc)
 9. registratie bij de belastingdienst

II. Oprichting van een SRO, een Tsjechische BV, in Tsjechië

De oprichting een nieuwe Tsjechische rechtspersoon duurt langer en is iets duurder. Het managen van een SRO vanuit Nederland is gemakkelijker geworden, omdat veel post met instanties en overheden tegenwoordig verplicht via de 'datova schranka' verloopt, de elektronische postbus.
 1. het opstellen van de oprichtingsakte/statuten van de vennootschap bij de notaris. Hierbij kunnen wij u aanbieden om alle informatie voor te bereiden, een concept oprichtingsakte te maken en/of alle bescheiden aan de notaris te bezorgen
 2. een Tsjechische bankrekening openen en het startkapitaal van minimaal 1 Kc storten (een Tsjechische BV kan ook opgericht worden zonder bankrekening, bij een startkapitaal tot max. 10.000,- CZK)
 3. eventueel een vergunning aanvragen voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit (leges 1000 Kc)
 4. aanvaarding van de bestuurder (jednatel) van zijn functie
 5. Verklaring van goed gedrag (VOG) van de bestuurders
 6. het bewijs dat het vestigingsadres voor de nieuwe SRO gebruikt mag worden, toestemming van de eigenaren van de ruimte met de vestiging van de SRO en het uittreksel van het Tsjechische Kadaster (150 Kc), mbt eigendom van de ruimte, niet ouder dan 3 maanden. (Wij kunnen u helpen naar een geschikt vestigingsadres te zoeken). Of u kunt een van onze eigen Tsjechische adressen gebruiken in Praag of Litomysl.
 7. invullen van de nodige formulieren en het inschrijven in het Handelsregister, leges van het Tsjechische Handelsregister
 8. registratie bij de belastingdienst
Bij de tweede optie moet de notaris betrokken worden. U zou dan naar Tsjechië moeten afreizen of aan een derde een volmacht geven.

Met betrekking tot de eerste variant, kunnen wij u volledig zelf van dienst zijn, in die zin dat alle documenten door ons voorbereid worden en het gehele proces door ons uitgevoerd wordt.

Met betrekking tot de tweede variant, kunnen wij voor u contact leggen met een notaris van de regio naar uw keuze en in samenwerking met hem/haar het nodige regelen.

Hartmanova.eu kan verder namens u de communicatie met alle autoriteiten en instanties in Tsjechië verzorgen, een spin in het web zijn en alles in goede banen te leiden, met het voordeel dat wij zowel Nederlands als Tsjechisch spreken, uitgebreide kennis hebben van het Nederlandse en Tsjechische recht en dusdanige ervaring hebben dat de verkregen informatie goed beoordeeld kan worden en erop kan worden toegezien, dat alles naar behoren verloopt.

Hartmanova.eu
Mail: info@hartmanova.eu
Web: www.hartmanova.eu
Tel.: 06-28121420


Download hier deze tekst in PDF-formaat.


bedrijfsvestiging Tsjechie

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter / X  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies Tsjechie op ThreadsDatova schranka - verplichte elektronische postbus voor de SRO
Hartmanova.eu - Juridische hulp TsjechieHartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands