Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ bestellen

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
   

Dan z prijmu v Holandsku, vraceni dane - matrose - lodnik - pilot - letuska.  Dubbele belasting heffing bij Tsjechische matrozen en ander binnenvaart en luchtvaart personeel.

Inhoudingen van loonbelasting bij Tsjechisch binnenvaart personeel (matroos, stuurman, kapitein)

loonheffing Tsjechische matroos
Vaak wordt onterecht bij Tsjechisch binnenvaart personeel automatisch loonbelasting ingehouden. Werkgevers zijn hiervan vaak niet op de hoogte, dat is hen ook niet kwalijk te nemen, maar de Nederlandse belastingdienst zou beter moeten weten.

Belastingverdrag Tsjechie - Nederland

De automatische inhoudingen van loonbelasting zijn onterecht, omdat deze niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van een internationaal Verdrag, te weten de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting (...), gesloten te Praag op 4-3-1974, en nog steeds in werking.

Een Tsjechische matroos woont niet aan boord van het schip, enkel gedurende de tijd, dat hij voor zijn werkzaamheden aan boord is, verblijft hij hier voor zijn werk. Een Tsjechische stuurman of matroos werkt bijvoorbeeld steeds gedurende 3 weken aan boord, waar hij deze 3 weken daar ook volledig doorbrengt en gedurende de volgende 3 weken is hij thuis in TsjechiŽ en geniet hij officieel van een rustperiode.

Op grond van Artikel 16 Niet-zelfstandige arbeid, lid 3 van bovenvermeld Verdrag geldt:
ď3. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel is de beloning genoten door een inwoner van een van de Staten ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig in internationaal verkeer of aan boord van een schip dat dient voor het vervoer in de binnenwateren, slechts in die Staat belastbaarĒ.

De Tsjechische belastingdienst verlangt van honderden matrozen sinds dit jaar de betaling van inkomstenbelasting in TsjechiŽ, en dat over vaak vele voorgaande jaren. Zolang de Nederlandse belastingdienst dus nog geen teruggave van de onterecht ingehouden loonbelasting heeft gedaan, komen vele matrozen in de financiŽle problemen vanwege de nu dubbele heffing. De Tsjechische belastingdienst eist, terecht, betaling van loonbelasting in TsjechiŽ over voorgaande jaren.

Sociale premies bij Tsjechisch personeel:

Tsjechisch binnenvaartpersoneel dient overigens wel in Nederland sociale premies af te dragen, indien hun werkgever in Nederland gevestigd is. Bij dit stuk van de loonheffing is bovenstaand probleem van onterechte inhouding niet aan de orde.

Oplossing Ė verzoek om ambtshalve vermindering

Wij begeleiden veel Tsjechische matrozen bij hun verzoekschrift aan de Nederlandse belastingdienst om teruggave van de onterecht ingehouden inkomstenbelasting. Aangezien bezwaartermijnen veelal reeds verstreken zijn, dienen we namens de Tsjechische matroos een verzoek om ambtshalve vermindering in. Met de Tsjechische personeelsleden communiceren wij uiteraard in het Tsjechisch en met de belastingdienst en werkgever in het Nederlands. Dat is onze kracht, tweetalig juridisch advies Nederlands Ė Tsjechisch.

Neemt u a.u.b. vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft, die betrekking hebben op uw eigen situatie info@hartmanova.eu.

Download hier deze tekst in PDF-formaat.

p.s.: bovenstaande geldt ook voor Tsjechisch luchtvaartpersoneel, zoals piloten en stewards / stewardessen, in dienst bij een Nederlandse werkgever.


Tsjechische matrozen en dubbele belastingheffing.

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies Tsjechie


Hartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands