Dale:

Preklady nizozemstiny

Notarsky zapis o zalozeni holandske BV odpadne. Poplatky se sníží o 90%.

Nizozemský obchodni rejstrik

Nemecký obchodní rejstrík

Nizozemsky katastr nemovitosti

Zalozeni firmy v Holandsku

ICP pro plavidlo v Holandsku

Virtualni kancelar v Holandsku

Vraceni dane - dan z prijmu Holandsko, matrose, lodnik, pilot, letuska

Vraceni dane z Holandska
pravni poradenstvi v nizozemi v cestine

Hartmanova.eu - Pravnik v Holandsku


  

Dan z prijmu v Holandsku, vraceni dane - matrose - lodnik - pilot - letuska.  Dubbele belasting heffing bij Tsjechische matrozen en ander binnenvaart en luchtvaart personeel.

Dan z príjmu hrazená v Holandsku za námorníka/lodníka, kormidelníka, kapitána

dan z prijmu jako matrose nebo lodnik
Máte trvalé bydlište v Ceské republice a pracujete jako námorník/lodník, kormidelník, kapitán apod. pro firmu, pusobící v oblasti vnitrozemské lodní dopravy, se sídlem v Nizozemí?

Tato skutecnost má vliv na Vaše danové povinnosti (dan z príjmu) a Vaše sociální a zdravotní pojištení.

Dan z príjmu

Ohledne zdanení príjmu je treba vycházet z mezinárodní Smlouvy mezi Ceskoslovenskou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím. Zde je stanoveno, že zamestnanec, který pracuje na palube lodi, používané ve vnitrozemské vodní doprave, musí hradit dan z príjmu v zemi, kde bydlí. Je proto zapotrebí, abyste ze své mzdy hradil dan z príjmu v Ceské republice. Váš nizozemský zamestnavatel proto nesmí tuto dan z Vaši mzdy strhávat a zadržovat ji.

Bohužel, je však casté, že nizozemští zamestnavatelé nevedome tuto dan z Vašeho platu zadržují a v NL ji odvádejí. Na druhou stranu, ceský financní úrad se k inkasování této dane nyní zacal aktivne hlásit, což pro Vás muže znamenat náhlý problém.

Rešení:

ujistete se, že za Vás zamestnavatel dan z príjmu skutecne v NL odvádí, pokud ano, mužeme pro Vás sepsat žádost pro nizozemský financní úrad, o vrácení dane z príjmu, která byla neoprávnene v Nizozemí za Vás odvádena. Vy, spolecne s Vaším zamestnavatelem, musíte dále vyplnit formulár na osvobození dane z prijmu, který musí být uložen u nizozemského financního úradu. Tento formulár Vám mužeme poskytnout.

Obratte se na nás, nejlépe písemne, s Vašimi dotazy a chcete-li prípadne využít našich služeb.


Ulozit jako PDF.

Výše uvedené platí i pro ceský letecký personál, jako jsou piloti a stevardi / letušky, kterí mají nizozemského zamestnavatele.

info@hartmanova.eu
Tel.: 461 105 204


Sledujte nás!

  Porada Holandsko Facebook  Pravni porada - vraceni dane - Nizozemsko - Twitter  Pravni pomoc Nizozemi Linkedin  Advies Tsjechie
Dalsi Sluzby - Pravni poradenstvi v Nizozemi