Pravnik v Holandsku
Tsjechisch recht in het Nederlands  Czech law in English  Pravni poradenstvi v Holandsku   Zalozenie firmy v Nizozemi  Rechtsberatung Tschechien und Niederlände                      

Porada Holandsko
Sluzby porada NizozemskoDale:

DigiD, BSN a RNI v Nizozemsku

Preklady nizozemstiny

Notarsky zapis o zalozeni holandske BV odpadne. Poplatky se sníží o 90%.

Nizozemsky Obchodni Rejstrik

Zalozeni firmy v Holandsku

Nizozemsky katastr nemovitosti

Prodej / nakup nemovitosti v Holandsku

Virtualni kancelar v Holandsku

Vraceni dane z Holandska

Faktury z Bookingu a AirBnB.

Porada a služby Nizozemsko:

Hartmanova.eu nabízí:

 • Zkušenost a znalost v oblasti českého smluvního práva a správních řízení
 • Znalost a schopnost výzkumu platné úpravy českého i holandského práva a správních řízeních v různých komerčních oblastech jako je např. smluvní právo, správní právo, stavební právo atd.
 • Porada a asistence při jednání s českými nebo holandskými podniky, institucemi a úřady
 • Znalost holandské kultury a mentality, což je užitečné při jednání a podnikání v Nizozemí.
 • Vystupování jako objektivní poradce při Vašem podnikání v České republice a Holandsku
 • Znalost evropských, nizozemských a českých právních předpisů.
 • Znalost českého jazyka (rodný jazyk)
 • Znalost holandštiny (perfektní)
 • Znalost angličtiny (plynule)
 • Vysoká přizpůsobivost (flexibilita) a široká funkčnost dle individuálních přání, s návazností na vyřešení vzniklých problémů.

Příklady:

 • Hartmanova.eu Vám může poradit při nákupu a prodeji nemovitostí ve vztahu k správním řízením a uzavírání smluv.
 • Hartmanova.eu může shromáždit informace ohledně územního plánování.
 • Hartmanova.eu může pro Vás přeložit všechny relevantní dokumenty.
 • Hartmanova.eu pro Vás může naskenovat, připravit nebo upravit české a holandské smlouvy.
 • Hartmanova.eu pro Vás může zajistit spojení a jednat za Vás s různými instancemi, firmami a úřady v České republice a Nizozemí.
 • Belastingdienst: daňové prohlášení, vyplňování daňových formulářů v Nizozemsku.
 • Vzhledem k nárůstu počtu nizozemských (českých) soukromých majitelů a firem na území České republiky (Holandska), nabízíme také právní poradenství v oblasti zástavního, dědického a  obchodního práva, insolvetních řízeních atd.

Pro podnikatele:

Nabídka služeb pro české společnosti, které chtějí podnikat v Nizozemí a z tohoto důvodu zde chtějí založit např. společnost s ručením omezeným.

Pro založení právnické osoby, holandské s.r.o. (BV) je nutné zajistit si obchodní prostory pro podnikání (eventuálně na základě nájemní smlouvy) a vlastní podnikatelskou adresu na území Holandska.
Hartmanova.eu Vám může nabídnout právní i manažerské služby v mateřském holandském i českém jazyce, a to např.

Služby, které jsou jednorázové, nutné pro založení společnosti: dale

Pokud (zatím) nepotrebujete kancelár pro každodenní pracovní cinnost, mužete si u nás zarídit virtuální kancelár, která je levnejší a do které mužete mít také behem Vašeho pobytu v Holandsku prístup. Tuto virtuální kancelár mužete využít pro sídlo Vaší spolecnosti v Holandsku nebo jako Vaši korespondencní adresu, pri zápisu Vaši spolecnosti do holandského obchodního rejstríku.