Dale:

Vraceni dane - dan z prijmu Holandsko, matrose, lodnik, pilot, letuska

Preklady nizozemstiny

Notarsky zapis o zalozeni holandske BV odpadne. Poplatky se sníží o 90%.

Nizozemský obchodni rejstrik

Nemecký obchodní rejstrík

Nizozemsky katastr nemovitosti

Zalozeni firmy v Holandsku

ICP pro plavidlo v Holandsku

Virtualni kancelar v Holandsku

Vraceni dane z Holandska
pravni poradenstvi v nizozemi v cestine

Hartmanova.eu - Pravnik v Holandsku    

Služby Hartmanova.eu

Hartmanova.eu muže asistovat a doprovázet vás pri založení holandské spolecnosti s rucením omezeným (besloten vennootschap / B.V.), následne ji nechat zapsat do holandského obchodního rejstríku a poskytnout vám prípadnou pomoc pri podání prihlášky spolecnosti k registraci dane k príslušnému správci dane. To vše doprovázené komunikací a podanými výklady v ceském jazyce. Také vám mužeme nabídnout virtuální sídlo pro novou spolecnost v Nizozemí za výhodný tarif. Vyžádejte si u nás nezávazne více informací na jednom z našich telefonních císel nebo na emailu info@hartmanova.eu

Níže je uvedeno více informací zverejnených holandskou státní správou ohledne mini-B. V. (mini s.r.o.)

Notárský zápis o založení holandské B.V. odpadne


Podnikatelé v Holandsku v budoucnu nebudou potrebovat k založení B.V. notárský zápis. V soucasné dobe musí podnikatel nutne vynaložit kolem € 650 až € 1000 na notárské poplatky. Zrušením povinnosti notárského zápisu se stane zakládání B.V. v Holandsku atraktivní. Tento vývoj bude pozitivní pro ekonomii a zamestnanost. Spolecnost s rucením omezeným, tedy holandská B.V., je vhodná právní forma k podnikání predevším proto, že majitel spolecnosti nenese osobní odpovednost za závazky spolecnosti. Pro mnoho podnikatelu jsou však poplatky na založení takové spolecnosti moc vysoké. Holandský kabinet chce podnikatelum nabídnout více možností. Z toho duvodu bude v budoucnu zrušena povinnost notárského zápisu. Zakladatelé budou moci dobrovolne využít služeb notáre nebo právníka a požádat o poradenství. Také Hartmanova.eu je vám ráda k dispozici.

Návrh zákona Flexibilní B.V.


V návrhu zákona “zjednodušení a flexibilita BV- práva”, který nabývá úcinnosti dnem 1.10.2012, je uvedeno nekolik prvních opatrení, jak ucinit B.V. zajímavejším pro podnikatele. Jedním z nich je zrušení povinného základního kapitálu, který cinil € 18.000. Následne, podnikatelé tedy nebudou potrebovat prohlášení banky o složení kapitálu.

Poplatky na založení spolecnosti se sníží o 90%


Zrušením povinnosti vyhotovení notárského zápisu v budoucnu a povinnosti složení základního kapitálu již od 1.10.2012 se predpokládane sníží poplatky na založení B.V. o 90%.

Ulozit jako PDF.


info@hartmanova.eu
Tel.: 461 105 204Dalsi Sluzby - Pravni poradenstvi v Nizozemi