Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen

Wegenvignet TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

Faillissement van Tsjechische bedrijven en het indienen van uw vordering.

faillissement TsjechiŽ

Hartmanova.eu begeleidt vele Nederlandse ondernemers bij hun handelsrelatie met Tsjechische bedrijven. Wij kunnen voor u bijvoorbeeld uw vordering bij Tsjechische bedrijven incasseren of een Europees betalingsbevel procedure opstarten.

Zaken doen in Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Als het hiervoor te laat is en het Tsjechische bedrijf verkeert al in faillissement, dan kunnen wij u vordering aanmelden bij de curator in Tsjechie.

Faillissement van Tsjechische bedrijven en uw vordering

De faillissementsprocedure in Tsjechie is in grote lijnen hetzelfde als in Nederland. Het faillissement wordt aangevraagd bij en uitgesproken door de regionale Tsjechische rechtbank, welke ook een curator benoemd, die de insolventieprocedure zal leiden.

Een verschil treedt wel op bij de aanmelding van uw vordering. Helaas is dit alleen mogelijk met een uitgebreid formulier van 8 pagina's in de Tsjechische taal. Snelle aanmelding van uw vordering bij de curator via e-mail is (tot op heden) niet mogelijk.

Wij zijn u uiteraard graag van dienst bij het aanmelden van uw vordering op het failliete Tsjechische bedrijf, waarmee u zaken heeft gedaan. Ook kunnen wij onderzoek doen naar de positie van het Tsjechische bedrijf, de hoeveelheid schuldeisers en de hoogte van de tot dan toe ingediende vorderingen, etc., etc.

Zie onder onze contactgegevens.

Surseance van betaling in Tsjechie

De Nederlandse surseance van betaling, waarbij men voor een bepaalde periode uitstel van betaling krijgt om zo orde op zaken te kunnen stellen, kent men in Tsjechie niet.

Aanvragen eigen faillissement (s.r.o. of a.s.) in Tsjechie

Het bij de bevoegde rechtbank aanvragen van het eigen faillissement in Tsjechie is ongeveer vergelijkbaar met het Nederlandse systeem.

Om het eigen faillissement aan te kunnen vragen is het nodig, dat bij meerdere crediteuren (2 of meer) er een betalingsachterstand is van meer dan 30 dagen. Deze openstaande vorderingen moeten ook niet meer uit de (liquide) middelen van het bedrijf voldaan kunnen worden.

Bij de aanvraag van het faillissement dienen een aantal zaken aangeleverd te worden.
  • een uitgebreid aanvraagformulier
  • een lijst van bezittingen, het vermogen en vermogensrechten (zoals openstaande posten bij debiteuren) van de Tsjechische firma
  • een lijst van vorderingen van crediteuren op de SRO (of AS)
  • een overzicht van de medewerkers
  • overige documenten, die het faillissement van het bedrijf bewijzen
Wij begeleiden u graag bij deze aanvraag, die in het Tsjechisch redelijk complex kan zijn.

Aansprakelijkheid van bestuurders Tsjechische rechtspersoon

Net als in Nederland kent men in Tsjechie het principe van behoorlijk bestuur. Dat wil zeggen, dat men als bestuurder van een Tsjechische rechtspersoon in principe niet aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Omdat men als Nederlandse bestuurder wellicht niet altijd op de hoogte is van (veranderende) Tsjechische wetgeving, kan het interessant zijn een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zeker als het om een bedrijf gaat met substantiele omzet, en er dus een hoger risico is.

Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 013-2140505

Download hier deze tekst in PDF-formaat.Faillissement Tsjechische bedrijven.

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands