Pravni poradenstvi v Nizozemi
Dutch  English  Czech

Preklady nizozemstiny

Notarsky zapis o zalozeni holandske BV odpadne. Poplatky se sníží o 90%.

Nizozemsky Obchodni Rejstrik

Zalozeni firmy v Holandsku

Prodej / nakup nemovitosti v Holandsku

Virtualni kancelar v Holandsku

DigiD, BSN a RNI v Nizozemsku

Vraceni dane z Holandska
Zřeknutí se odpovědnosti, "disclaimer":

Hartmanova.eu usiluje o to, aby za pomoci této webové stránky byly stále uváděny přesné a aktuální informace, ale nemůže zaručit, že tyto informace budou v průběhu času nebo v okamžiku konzultace webové stránky, stále přesné, úplné a aktuální.

Z tohoto důvodu Hartmanová.eu nepřijímá žádnou odpovědnost za následky jednání nebo opomenutí a zanedbání na základě obsahu těchto webových stránek. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s použitím dostupných informací na těchto webových stránkách nebo dokumentů. Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou kontrolovány nebo udržovány Hartmanova.eu, za ně nepřijímáme žádnou odpovědnost.

Informace na této stránce jsou poskytnuty pouze pro vaše osobní nekomerční použití. Texty a zobrazení jsou chráněny autorskými právy. Převzetí a množení textů jinak než pro osobní potřebu, elektronickými nebo jinými prostředky, včetně počítačových informačních systémů, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem. Na všechny naše služby a poskytnutí se použijí naše Všeobecné podmínky.