Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

AML - anti-witwas richtlijn van de EU in Tsjechië

AML, anti-witwas wetgeving Tsjechie


Net als in Nederland werkt de Europese anti-money-laundering (AML) richtlijn ook door in Tsjechië. Op deze pagina zullen we hier kort op ingaan, en aangeven welke effecten dit heeft voor u als particulier of ondernemer.

Korte historie:

Al in 1990 werde de eerste anti-witwasrichtlijn AML in de EU vastgesteld (het was meer een politiek statement, dan dat het praktische gevolgen had). Sindsdien zijn er elke paar jaar updates en uitbreidingen op deze AMLD1 gekomen. Momenteel, vanaf 3 juni 2021 zal AMLD6 van kracht worden, terwijl de EU-lidstaten nu nog druk zijn met de invoering van de 5e witwas-richtlijn.

In de 6e AML zullen meer strafbare feiten omschreven zijn, waaronder voor het eerst ook "cybercrime", verder zal er meer coordinatie zijn tussen de EU-lidstaten onderling, mede met behulp van de European Banking Authority (EBA); er zullen meer opsporingsbevoegdheden komen. En tenslotte zullen de straffen op de diverse witwas-delicten verhoogd worden naar minimaal 5 jaar gevangenisstraf.

Impact AML-richtlijn op particulier in Tsjechië:

Als particulier merkt men in de EU, en zeker ook in Tsjechië, de impact van de opeenvolgende anti-witwasrichtlijnen vooral op bancair vlak.

Tsjechische banken en andere financiële instellingen hebben de plicht om gedegen klantonderzoek te doen (KYC: Know Your Customer, of ook wel CDD: Client Due Diligence onderzoek genoemd). Hierbij wordt het moeilijker en lastiger om een bankrekening te openen, en/of bijv. een hypotheek in Tsjechië aan te vragen. Dat geldt ook in Nederland, natuurlijk; maar wij merken bij grensoverschrijdende dienstverlening, dat banken nu eerder niet-ingezetenen een bankrekening of hypotheek weigeren, aangezien ze huiverig zijn, en niet hun standaard cliënt-onderzoek kunnen doen.

Dit is dus echt een negatief effect van deze strengere regelgeving voor goedwillende particulieren (maar ook ondernemers) op de Europese interne markt.

Impact AML-richtlijn op ondernemer in Tsjechië:

Voor ondernemers, die een vennootschap oprichten, en een zakelijke bankrekening in Tsjechië willen openen, zijn banken zo mogelijk nog wat strenger.
Vooral ook hier weer als de aandeelhouder en/of bestuurder niet in Tsjechië woont.

Het cliënt-onderzoek van Tsjechische banken gaat tegenwoordig heel ver. Men vraagt, naast de standaard NAW-gegevens, ondermeer naar:
  • business-plan
  • contracten met leveranciers
  • contracten met afnemers
  • huurcontract of eigendomsbewijs bedrijfsruimte
  • diverse uittreksels uit registers m.b.t. de persoon die bestuurder is
  • verklaring van belastingdienst uit woonland bestuurder omtrent belasting-residentie
  • een tweede identiteitsbewijs (1 volstaat niet meer)
  • bewijs van woonadres bestuurder (bijv. een verzekerings- of energiefactuur)
  • etc.
En verder bestaat de AML-impact voor vennootschappen, cooperaties, stichtingen, etc., vooral uit de verplichte inschrijving in het UBO-register in Tsjechië (in het Tsjechisch: Evidence Skutecnych Majitelu, ESM).

Neemt u vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over de (implementatie van) AML-richtlijnen in Tsjechië. joost@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420AML - anti-witwas richtlijn - Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands