virtualna kancelaria v holandsku

Holandsky obchodny register

Zalozenie firmy v holandsku

pravne poradenstvo v nizozemi v slovencine

Hartmanova.eu - Pravnik v Holandsku


Založeníe firmy v Nizozemí


Zalozenie firmy v Nizozemi Zalozenie firmy a spolocnosti v nizozemi Zalozenie firmy a spolocnosti v nizozemi
Ponuka služieb pre ceské a slovenské spolocnosti, ktoré chcú podnikat v Holandsku a z tohto dôvodu si tu chcú napríklad založit spolocnost s rucením obmedzeným. Na založenie právnickej osoby, holandskej sro. (BV) je nutné zariadit si obchodné priestory pre podnikanie (prípadne na základe nájomnej zmluvy) a vlastnú podnikatelskú adresu na území Holandska. Ponúkame Vám adresu pre virtuálnu kanceláriu, ktorú máme vo výlučnom vlastníctve a plnohodnotné zázemie vrátane všetkých nezbytných služieb.

Hartmanova.eu Vám môže ponúknut právnické aj manažérske služby v materskom holandskom, aj v ceskom jazyku, a to napríklad:

Služby, ktoré sú jednorázové, nutné pre založenie spolocnosti:
 • spísanie konceptu spolocenskej zmluvy pre založenie holandskej právnickej osoby, v spolupráci s holandským notárom a pre holandského notára (táto zmluva musí byt spísaná notárskym zápisom)
 • zabezpecenie vhodného priestoru pre podnikanie, spísanie/kontrola nájomnej zmluvy
 • registrácia a zapísanie sa do holandského obchodného registra (Kamer van Koophandel)
 • zahlásenie sa na Financnom úrade
 • založenie bankového úctu pre úcely Vášeho podnikania
 • otvorenie si poštovej schránky, napríklad na pošte
 • preklad reklamných materiálov a prípadne webovej stránky
 • zažiadanie si o holandské telefónne císlo v pevnej sieti s prípadným prepojením do budovy Vášho hlavného sídla
 • registrácia webovej domény a pod.
Pokial práve s podnikaním zacínate a nemáte v Holandsku zatial žiadny personál, radi Vám ponúkneme administratívne služby, ako napr.
 • vybavovanie a/ alebo zodpovedanie došlej pošty (vrátane preposielania dôležitej pošty do hlavného sídla firmy)
 • preklad dokumentov
 • pravidelné vybavovanie priznania dane z pridanej hodnoty
 • možný je taktiež telefonický kontakt so zákazníkmi
Popri týchto administratívnych službách ponúkame taktiež právne poradenstvo a služby v rôznych právnických oblastiach:
 • prípravu, vyhodnotenie, preklad a úpravu rôznych druhov zmlúv týkajúcich sa prepisu nehnutelností
 • základné danové poradenstvo (ale pre strategické výbery odporúcame kontaktovat špecializované firmy)
 • spísanie stažností a vyjednávanie s Vašimi zákazníkmi
Radi Vám na základe dohovoru a podla Vášho želania zostavíme ponuku služieb a v súlade s týmito službami Vám zostavíme zodpovedajúcu cenovú ponuku.

Uložit ako PDF súbor

Dalšie služby – Právne poradenstvo v Holandsku <