Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Informatie omtrent het verlengen en aanvragen van een rijbewijs in Tsjechie

rijbewijs verlengen Tsjechie

Indien u, als Nederlander, permanent in TsjechiŽ gaat wonen, dient u zich verplicht binnen 30 dagen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken, afdeling Immigratie (voorheen Vreemdelingen Politie) te registreren. Wanneer u een nieuw rijbewijs nodig heeft dient u dit in TsjechiŽ aan te vragen (zie onder). Dit kan pas na 185 dagen vanaf de datum van registratie. Daarom adviseert de Nederlandse ambassade, dat als u permanent in TsjechiŽ komt wonen en een rijbewijs heeft dat spoedig verloopt, nog in Nederland een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Het is niet mogelijk om een Nederlands rijbewijs te verlengen in een EU-land, zoals Tsjechie. Ook bij de ambassade in Praag kan men dit niet doen. Het rijbewijs moet omgewisseld worden voor een rijbewijs uit het land, waar men ingeschreven staat, dus permanent verblijft.

In het geval, dat uw Nederlandse rijbewijs is gestolen/niet meer geldig is, dient U ook een echtheidsverklaring bij de RDW aan te vragen (deze hoeft niet te zijn voorzien van een apostille maar wel te zijn vertaald door een beŽdigd vertaler).

Aanvragen nieuw rijbewijs in Tsjechie (verlengen)

Wanneer uw rijbewijs nog geldig is maar op korte termijn verloopt, dient u een nieuw rijbewijs aan te vragen. Hiervoor geldt: indien u nog in Nederland staat ingeschreven bij de gemeente (GBA) dan dient u zich te wenden tot die gemeente. Wanneer u bent uitgeschreven en in TsjechiŽ staat ingeschreven, dient u zich te wenden tot de Tsjechische gemeente (stadhuis = mestskż ķrad, gemeentehuis = obecnŪ ķrad), waarin u woont. U dient altijd het verlopen rijbewijs in te leveren, en de volgende zaken voor te leggen:
  • uw paspoort
  • 1 pasfoto
  • verblijfsvergunning/ registratiebewijs van de Vreemdelingenpolitie in TsjechiŽ
  • een echtheidsverklaring van de RDW (niet altijd nodig, probeert u het eerst zonder)
Vanaf de zomer van 2021 is het mogelijk de verlenging van het rijbewijs digitaal aan te vragen. Zorg er voor, ook vanwege andere zaken, dat u een Tsjechisch online verificatiemiddel geregeld heeft, dat is erg praktisch.

Het Tsjechische puntenrijbewijs:

Het Tsjechische strafpuntensysteem m.b.t. rijbewijzen geldt ook voor buitenlanders. Naast een geldboete, wordt voor elke overtreding een aantal strafpunten gegeven (indien van toepassing). Bij een totaal van 12 punten wordt de rijbevoegdheid ontzegd, varierend van een half tot 2 jaar.

Als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in TsjechiŽ. Als het rijbewijs direct wordt ingenomen, bijv. bij een combinatie van overtredingen, kunt u veel problemen ondervinden het rijbewijs terug te krijgen (voor het rijden buiten TsjechiŽ).

------------------------------------------------

Meer uitleg over Tsjechische verkeersregels, verkeersovertredingen en boetes. Ook bij specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


rijbewijs Tsjechie

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands