Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands


Overnemen van een Tsjechische B.V.:
kopen / verkopen van een SRO

SRO verkopen Tsjechie

Inhoud:

Aandelen van een SRO overdragen.
Lege SRO verkopen.
SRO met huis / onroerend goed verkopen.

Overname van een SRO - overdracht van aandelen

Na het bereiken van een akkoord tussen de koper en verkoper van de aandelen van een SRO dienen deze stappen zich aan:
  • opstellen van de akte van overdracht van de aandelen (koopakte, kan meestal zonder notaris)
  • bovenstaande meestal in combinatie met een verrekening van de rekening-courant: cessie van vordering (zonder notaris)
  • wijzigen van de statuten van de SRO (een ander aantal bestuurders, een ander zeteladres): via notaris
  • niet verplicht, maar meestal wel gewenst: directie-wijziging (bij een gelijk blijvend aantal bestuurders is een notaris hierbij niet betrokken
  • inschrijven van alle bovenstaande wijzigingen (behalve de cessie van vordering) bij het Tsjechische handelsregister
Met de overname van SRO's hebben we Nederlands/Tsjechische jurist ruim 10 jaar ervaring, samen met enkele zeer betrouwbare Tsjechische notarissen. Legt u uw casus aan ons voor, we kunnen u vrijblijvend en snel in het Nederlands meer gedetailleerd informeren over de te volgen strategie, en wat in uw geval wel of juist niet benodigd en gewenst is. Deze (korte) inventarisatie is kosteloos, onafhankelijk van een eventuele opdrachtverlening aan ons: joost@hartmanova.eu of tel.nr. 06 - 28121420

Een lege S.R.O. verkopen.

Uw huis is verkocht, nu zit u nog met een lege SRO. Wat te doen? Er zijn grofweg twee mogelijkheden: de SRO opheffen met liquidatie, dan wel de lege SRO verkopen.
Voor een koper is een lege SRO tegenwoordig enkel nog interessant als:
- er in deze lege SRO nog fiscale verliezen zitten, die nog te gelde te maken zijn (meestal echter niet het geval, doorgaans wordt het huis met winst verkocht; let u na/bij verkoop goed op de fiscale consequenties!).
- de SRO een actieve BTW-registratie (DPH nummer) heeft. Ook dit is meestal niet het geval (meer).

De reden om vanwege het kostenaspect een lege SRO over te nemen in plaats van een schone, nieuwe SRO op te richten is sinds een aantal jaren ook grotendeels weggevallen. Het startkapitaal van een nieuwe SRO kan inmiddels zo laag als CZK 1,- zijn; en ook voor de overname van een lege SRO moet men langs de notaris; tenminste om een nieuwe bestuurder te benoemen, en doorgaans ook de wijziging van het zeteladres (zie hiervoor ook helemaal onder).

Naast bovengenoemde overwegingen zijn er voor een koper en verkoper van de aandelen van een SRO nog enkele nadelen te noemen:
- hoe goed men de boekhouding ook onderzoekt, er zijn altijd nog wat onzekerheden voor een koper m.b.t. eventuele schuldeisers; waarvan de belastingdienst een van de belangrijkste kan zijn.
- als de SRO blijft voortbestaan blijven naam/adres van de verkoper, als oude aandeelhouder en/of directeur ook volledig openbaar zichtbaar. En bij een voortbestaan van de SRO zou er wellicht ooit een situatie kunnen ontstaan, waarin de SRO in de problemen geraakt. Een ex-bestuurder (=ex-directeur) is en blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de periode waarin deze benoemd was; in Tsjechie kent men geen decharge van het bestuur.

Uw huis "inclusief de SRO" verkopen

Heeft u uw huis nog in de SRO zitten? Fiscaal gezien is het dan het meest gunstig de gehele SRO te verkopen (verkoper bespaart zich de winstbelasting van 19% en de liquidatiekosten van de SRO; koper bespaart zich de 4% overdrachtsbelasting).
Echter (!), een koper zit zelf ook niet op een SRO te wachten met alle rompslomp, extra jaarlijkse kosten en risico's vandien. Er zullen veel potentiele kopers afhaken indien u hen enkel deze optie aanbiedt (althans zo is onze ruime ervaring).

----------------------

Neemt u vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over de verkoop of overname van een Tsjechische S.R.O. via joost@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420

Download hier deze tekst in PDF-formaat.Lege SRO verkopen - lege SRO kopen

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands