Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Aanvraag bouwvergunning / omgevingsvergunning in TsjechiŽ

bouwvergunning aanvragen in Tsjechie

Het proces m.b.t. de aanvraag van een bouwvergunning (tegenwoordig in Nederland ook wel omgevingsvergunning genoemd) is in TsjechiŽ in grote lijnen gelijk aan dat in Nederland en BelgiŽ.

Uitgaande van bouwen met woondoel:

Het actuele bestemmingsplan dient toe te staan, dat er op het perceel een (woon)huis mag worden gebouwd (of verbouwd / herbouwd). In dit bestemmingsplan ("ķzemnŪ plŠn" en "ķzemnŪ rozhodnutŪ") staan in TsjechiŽ doorgaans ook vereisten en voorwaarden voor toegestane bebouwing, zoals bijv. de minimale afstand tot perceelsgrens, het aantal vierkante meters, en/of de hoogte van de bebouwing, etc.
Bij dit voortraject, dus voordat u overgaat tot het aanvragen van een bouwvergunning, kunnen we u graag begeleiden. Het is zaak dit vooraf goed uit te zoeken en na te vragen bij de betreffende gemeente, het aanvragen van een bouwvergunning is doorgaans vrij kostbaar.

Als alles volgens kadaster en bestemmingsplan klopt en mogelijk is, dan dient er voor nieuwbouw (en tevens voor herbouw, of grotere verbouwing) een aanvraag voor een bouwvergunning ("stavebnŪ povolenŪ") gedaan te worden bij de gemeente, afdeling bouwzaken ("stavebnŪ ķrad").

Project documentatie - bouwtekeningen

Deze aanvraag van een bouwvergunning, of omgevingsvergunning dient uitgebreid gedocumenteerd te zijn, met tekeningen en volledige projectdocumentatie (kan vrij kostbaar zijn). Het beste is om hiervoor een bouwkundige, aannemer of architect in te schakelen. Een gemeente zal het gehele plaatje beoordelen, inclusief hoe het zit met bijvoorbeeld de toegangsweg, en aansluitingen op de diverse netwerken (water / electra / gas / riolering).
Wij hebben in ons netwerk enkele betrouwbare bouwkundigen, die we u zouden kunnen aanbevelen, dan wel voor u een offerte bij hen kunnen opvragen.

(Een toegekende bouwvergunning geldt gedurende een vastgestelde periode, deze kan voor afloop daarvan vaak wel verlengd worden.)

Kolaudace (kolaudatie) - certificaat toestemming ingebruikname:

Als de bouw uiteindelijk afgerond is, kunt u het huis pas ingebruiknemen als de gemeente officieel de "kolaudace" heeft afgegeven (hiervoor bestaat in het Nederlands geen exacte vertaling, kolaudatie is een niet bestaand woord; het betreft echter de controle door de gemeentelijke afdeling bouwzaken, en het uiteindelijke certificaat ter ingebruikname).

In TsjechiŽ bouwen zonder bouwvergunning:

Een aantal (kleinere) bouwwerken kunnen in TsjechiŽ ook zonder bouwvergunning worden gebouwd (dit geldt v.a. 1-1-2018, Bouwwet par.79/80).

Een aantal voorbeelden:
  • Gebouwtje van max. 25m2, max. 1 verdieping tot 5m hoogte, onderkelderd tot max. 3m diepte. Dit mag bij een woonhuis of vakantiehuis, en het tuinhuisje/blokhut/chalet dient minimaal 2 meter van de perceelsgrens af te staan.
  • Een kas van max. 40m2 en 5m hoogte, ook minimaal 2m van de perceelsgrens.
  • Een zwembad tot max. 40m2, bij een woon- of vakantiehuis, min. 2m van de perceelgrens.
  • Vernieuwen van de diverse netwerken (gas / electra / water / riolering), zolang de ligging hiervan niet wijzigt.

(N.B.: De informatie hierboven is globaal, we kunnen onmogelijk alle details weergeven.)

Heeft u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie, neemt u dan contact op via info@hartmanova.eu

Download hier deze tekst in PDF-formaat.


Bouwvergunning - omgevingsvergunning Tsjechie
Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands