Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands
 

Wijziging van de jednatel (bestuurder) van uw SRO.

jednatel - bestuurder Tsjechische BV - SRO

Wij zijn u graag van dienst bij het wijzigen van de bestuurder (jednatel) van uw SRO in Tsjechië. U kunt tegenwoordig ook zelf bestuurder van uw SRO worden als u dit wenst. De permanente verblijfsvergunning is niet langer een vereiste voor deze functie. Ook de verplichte ‘datova schranka’ (elektronische postbus) voor SRO’s maakt het makkelijker voor u als u bijv. zelf de jednatel van uw SRO wordt om de administratie en de correspondentie vanuit Nederland te voeren.

Het is vaak onbekend dat de Tsjechische notaris in het geheel NIET betrokken hoeft te worden bij deze wijziging van bestuurder(s). Daarom kunt u, samen met ons, vanuit Nederland, al het noodzakelijke regelen. Wij bereiden alle documenten in overleg met u voor, inclusief de vertalingen, en u zet slechts uw handtekening(en). De juridische afdeling van het Tsjechische Handelsregister controleert uiteraard wel of alles in orde is. Wij onderhouden goede contacten met de diverse regionale handelsregisters.

Stappenplan wijzigen jednatel (bestuurder):

  1. De algemene vergadering van aandeelhouders (valna hromada) beslist over het terugtreden van de huidige bestuurder en over de benoeming van de nieuwe bestuurder van de SRO.
    Dit document kunnen wij voor u zonder de tussenkomst van de notaris opstellen. De aandeelhouder(s) moet(en) de handtekening op dit document wel laten legaliseren, bijv. bij de Tsjechische Ambassade in Den Haag. (Let op: bij wijziging van het aantal bestuurders, is wel de tussenkomst van de notaris vereist, omdat het dan om een statutenwijziging gaat.)
  2. De “eerlijkheidsverklaring” waarbij de nieuwe bestuurder verklaart dat hij met de benoeming en de inschrijving in het Handelsregister toestemt en tevens dat hij tot de handeling bevoegd is en ouder is dan 18 jaar. Tevens zal de handtekening op dit document dienen als het officiële voorbeeld van de handtekening van de nieuwe bestuurder (jednatel), waarmee hij de SRO kan binden om haar afspraken na te komen. De bestuurder moet de handtekening op dit document tevens laten legaliseren, bijv. bij de Tsjechische Ambassade in Den Haag.
  3. De verklaring van de nieuwe bestuurder omtrent zijn correspondentieadres in Tsjechië - dit document moet de bestuurder alleen ondertekenen, legalisatie is niet nodig.
  4. De verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden, vertaald naar het Tsjechisch.
  5. Het invullen van de nodige wijzigings-formulieren. De handtekening van de nieuwe bestuurder die namens de SRO al deze formulieren bij het Handelsregister indient moet tevens gelegaliseerd zijn.
  6. Het opsturen van de ingevulde formulieren samen met alle benodigde bijlagen naar het Tsjechische Handelsregister (Obchodni Rejstrik).
  7. Betalen van het griffierecht ter hoogte van 2000,-  Kc, bijv. door middel van rechtstreekse overboeking op de bankrekening van het bevoegde regionale Tsjechische Handelsregister. De daadwerkelijke overschrijving van het bedrag vanuit Nederland op de bankrekening van het Handelsregister duurt wel een paar dagen.
Wijziging van de oprichtingsakte van uw SRO is (meestal) niet nodig. (Wel dus, zoals vermeld, bij wijziging van het aantal jednatels van de SRO.

Neemt u contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over deze procedure, wij zijn u graag van dienst!


Hartmanova.eu
Mail                                    info@hartmanova.eu
Web                                   www.juridisch-advies-tsjechie.nl           
of volg ons op Linkedin:   linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice

Download hier deze tekst in PDF-formaat.Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands