Zie verder ook:

Bedrijfsvestiging Nederland

Bedrijfsvestiging Tsjechië

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Artikel van Hartmanova op Mondi.nl:
(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Elektronisch deponeren jaarrekening

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Tsjechische belastingen en de fiscus

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in Tsjechië

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Voor België

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop

Hartmanova.eu - Tsjechisch recht in het Nederlands

Let op, artikel is geschreven in 2010, en sindsdien niet meer van een update voorzien.

I) Penezita pomoc v materstvi, ouderschapsverlof (materska)

Dit verlof duurt bij de bevalling van 1 kind 28 weken. Recht op deze uitkering in het kader van dit ouderschapsverlof heeft de verzekerde vrouw, die een kind heeft gebaard – artikel 32 lid 1 van de Wet omtrent de ziekteverzekering (Zákon c. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištení).

De voorwaarde voor het recht op deze uitkering is de deelneming van de verzekerde minstens gedurende 270 kalenderdagen in de afgelopen twee jaar voor de aanvang van het ouderschapsverlof (maximaal 8 weken voor de geplande bevallingsdatum) aan de verzekering volgens deze Wet omtrent de ziekteverzekering. – artikel 32 lid 2.

II) Rodicovsky prispevek – ouderbijdragen

Deze regels zijn gewijzigd!
Ook hier is Wet omtrent de ziekteverzekering relevant maar dan voor beide ouders. (Het is overigens voldoende als 1 van de ouders aan de voorwaarden voldoet!)

Volgens artikel 30 lid 2 van Wet inzake sociale rijksbijstand Zakona c. 117/1995 Sb., o statni socialni podpore geldt: Voor de vaststelling van het recht en hoogte van deze ouderbijdragen is beslissend de hoogte van het dagelijkse basisbedrag vastgesteld voor ouderbijdragen en ziekte in verband met de bevalling volgens de Wet omtrent de ziekteverzekering.

Deze bijdragen worden nu afgeleid van de netto-inkomsten van een van de ouders, maar maximaal kan deze bedragen 11.500Kc /maand. (in beginsel gaat het om 70% van 30x het dagelijkse basisbedrag, vastgesteld volgens de Wet omtrent de ziekteverzekering) Maximaal echter 4 jaar en tot het bedrag in totaal 220.000,- Kc. Men kan zelf kiezen hoe snel deze bijdragen worden opgenomen.

Maar indien bij geen van beide ouders een dergelijk dagelijks basisbedrag kan worden vastgesteld, krijgt men de vaste ouder-bijdragen ter hoogte van 7.600,- Kc tot de 9de maand van het kind en daarna ter hoogte van 3.800 Kc tot de leeftijd van 4 jaar van het kind. – artikel 30 lid 5 van de Wet inzake sociale rijksbijstand.

Nieuw is tevens de voorwaarde van woonplaats op de CZ grondgebied, aan deze voorwaarde moet voldaan zijn bij de ouders en het kind. – artikel 31 lid 1 van de Wet inzake sociale rijksbijstand.

Indien men de vaste woonplaats in Tsjechië heeft, zou er geen probleem moeten zijn.

Eventueel is het nodig om de Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie te bestuderen.

Deze ouderbijdrage dient men aan te vragen voor het einde van de ouderschapsverlof en indien de ouder geen ouderschapsverlof heeft, dan vanaf de geboorte van het kind. (binnen 3 maanden!)

Zie het formulier. https://formulare.mpsv.cz/

Ik adviseer met betrekking tot de algemene vragen mbt ouderbijdragen in een grotere stad bij “Urad prace” te informeren. De aanvraag zelf dient echter bij de “Urad prace” van de woonplaats ingediend te worden.

Download hier deze tekst in PDF-formaat.

Volg ons!

  Advies Tsjechie op Facebook  Tsjechisch recht op Twitter  Hartmanova.eu op Linkedin  Advies TsjechieHartmanova.eu - Juridische hulp Tsjechie