Tsjechisch recht, juridische hulp Tsjechie
Advies Tsjechie  Legal Advice Czech Republic.  Holandske pravo v cestine.   Zalozenie firmy v Nizozemi  Rechtsberatung Tschechien und Niederlšnde         Advies Tsjechie
Juridische hulp Tsjechie
Juridische bijstand Tsjechie
SRO opheffen Tsjechie
Tsjechische en Nederlandse opdrachtgevers
Jurist Tsjechie

Zie verder ook:

Wegenvignet TsjechiŽ 10 dagen
Wegenvignet TsjechiŽ

Corona in TsjechiŽ

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - basiskapitaal vervalt

Wetswijziging Tsjechische SRO 2014 - nieuwe regels statuten

Tijdelijk verblijf Tsjechie

Verblijfsvergunning Tsjechie

Rijbewijs Tsjechie

Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - Tsjechie

Post Tsjechie - postkantoor - track&trace

IBAN BIC en SEPA in Tsjechie

Ontslag in Tsjechie.

Bedrijfsvestiging Nederland

Volmacht Tsjechie

Bedrijfsvestiging Tsjechie

Eenmanszaak Tsjechie

Europees betalingsbevel

Incasso Tsjechie

Hulp bij Tsjechische faillissementen

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Tsjechische Kamer van Koophandel

Apostille op document voor Tsjechie

Elektronisch deponeren jaarrekening

Boekhouding Tsjechie

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Nadelen van de SRO en het opheffen ervan.

Tsjechische belastingen en de fiscus

Info over verhuur vakantiewoning Tsjechie

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Verjaring Tsjechie

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in TsjechiŽ

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Testament TsjechiŽ

Voor Belgie

Rodicovsky prispevek

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Huis in Tsjechie te koop


Diensten en Advies TsjechiŽ

Hier kunt u gemakkelijk onze site doorzoeken:

Hartmanova.eu biedt:

 • Recent hebben we een uitgebreide (juridische) woordenlijst Nederlands-Tsjechisch, met handige links, online gezet. Hier kunt u wellicht snel vinden wat u zoekt.
 • Ondernemen in Tsjechie
 • Kennis en ervaring op het gebied van het Tsjechische contractenrecht en bestuursrechtelijke procedures
 • Hulp bij Tsjechische faillissementen
 • Kennis van en mogelijkheid tot juridisch onderzoek naar de stand van de Tsjechische en Nederlandse wetgeving en de administratieve procedures op diverse commerciŽle gebieden zoals: verbintenissenrecht, bestuursrecht, bouwrecht enz.
 • Consultatie en hulp bij de communicatie met Tsjechische of Nederlandse bedrijven, instanties en autoriteiten
 • Kennis van de Tsjechische cultuur en mentaliteit; nuttig bij het onderhandelen en zaken doen in TsjechiŽ.
 • Optreden als objectief adviseur bij uw zaken in TsjechiŽ en in Nederland.
 • Kennis van het Europese, Nederlandse en Tsjechische recht
 • Kennis van de Tsjechische taal (native speaker)
 • Kennis van de Nederlandse taal (native speaker)
 • Kennis van de Engelse en Slowaakse taal (fluent).
 • Grote flexibiliteit en brede inzetbaarheid "24/7" naar gelang de individuele wensen en opspelende problemen
 • Begeleiden van bedrijfsvestiging in Nederland (voor Tsjechische, Slowaakse of firma's uit andere landen).
 • Bedrijfsvestiging in TsjechiŽ vanuit Nederland.
 • Eigen "Virtueel" postadres en kantooradres voor het inschrijven van uw bedrijf in Tsjechie.
 • Doorlopende (back-)office services, zoals boekhouding en belastingaangifte, mail forwarding (post doorsturen) en correspondentie met alle instanties.
 • Hulp bij uw zaken in andere Europese en opkomende landen via onze partner Antwerp-Law. Met kennis van onder andere het het Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse, Spaanse, Portugeese, Poolse, Bulgaarse, Roemeense, Turkse, Chinese, Russische en Afrikaanse recht.

Voorbeelden:

 • Hartmanova.eu kan u adviseren bij aan- en verkoop van Tsjechisch onroerend goed met betrekking tot procedures en overeenkomsten: oprichten SRO, overdracht van aandelen van een SRO of het opheffen van een SRO om het onroerende goed naar privé over te dragen.
 • Wijzigen van de jednatel (de bestuurder) van uw SRO: geen Tsjechische notaris noodzakelijk, kan vanuit Nederland geregeld worden!
 • Hartmanova.eu kan een bedrijfsovername begeleiden. Hetzij door een nieuw op te richten s.r.o. (vergelijkbaar met Nederlandse BV) ofwel door een overdracht van aandelen naar uw bestaande onderneming.
 • Hartmanova.eu kan onderzoek doen naar bestemmingsplannen.
 • Hartmanova.eu kan Tsjechische of Nederlandse contracten voor u beoordelen, opstellen en/of aanpassen.
 • Hartmanova.eu kan voor u ook alle relevante documenten vertalen.
 • Hartmanova.eu kan voor u contacten leggen in Tsjechie en namens u communiceren met diverse instanties, bedrijven en overheden. Denk aan de Tsjechische belastingdienst, het Kadaster en het Tsjechische Handelsregister
 • Door het toenemende bezit van Nederlandse particulieren en bedrijven in Tsjechie: ondersteuning bij erfrecht, beslagleggingen, faillissementen en andere juridische procedures.
 • Het aanmelden voor en opzetten van de verplichte elektronische postbus voor uw SRO in Tsjechie: Datove Schranky. Vraag naar de mogelijkheden.

Veel voorkomende problemen in TsjechiŽ:

Vraag:

Ik zit nog met een SRO, die eigenlijk niet meer nodig is voor het bezit van een (tweede) huis in Tsjechie. Hoe kom ik van die SRO af?

Antwoord:

Een alternatief voor het overdragen of verkopen van een lege of slapende SRO is het opheffen van een SRO. Je bent dan in ieder geval na 6-8 maanden van de SRO af. Bij het te koop aanbieden kun je nog jaren met een slapende SRO zitten.

De procedure voor het opheffen van een SRO verloopt volgens onderstaand stappenplan:
 1. De algemene vergadering van de aandeelhouders in CZ "valna hromada" moet schriftelijk beslissen tot het opheffen van de SRO, dit moet bij de CZ notaris. Alle aandeelhouders moeten voor deze notaris verschijnen voor de ondertekening of een volmacht geven. De kosten voor de notaris variŽren maar zullen minimaal rond de 5.000 Kc liggen.
 2. Het orgaan van de SRO/ de bestuurders/statutaire orgaan (behalve als de oprichtingsakte iets anders zegt) moet tevens een opheffer (liquidateur) benoemen: het moet een fysieke persoon zijn, iemand met ervaring, die nagaat of er schuldeisers zijn, de boekhouding onderzoekt, contact opneemt met de Belastingdienst en vraagt om toestemming voor de verwijdering van de SRO uit hun bestand en maakt verslag van het vermogen van de SRO. Deze persoon kan dan ook namens de SRO handelen maar enkel voor zover het werkzaamheden met het oog op de opheffing van de SRO betreft. Deze persoon kan een van de “jednatelu” of aandeelhouders zijn. Deze liquidateur is ook verplicht om minstens twee keer achter elkaar de beslissing omtrent de ontheffing van de SRO en een oproep aan de schuldeisers, om hun vorderingen te melden, te publiceren.
  Het orgaan dat de opheffer heeft benoemd beslist tevens over de vergoeding voor zijn/haar diensten. De vergoeding voor de liquidateur hangt uiteraard af van hoe ingewikkeld de kwestie is (zijn er veel schulden en is er veel en divers vermogen enzv.)
 3. Meteen na de benoeming van de liquidateur moet men bij het Handelsregister laten inschrijven dat de SRO "v likvidaci" is.
 4. De liquidateur maakt verslag en regelt de liquidatie van de SRO.
 5. het verwijderen van de SRO uit het Handelsregister "obchodni rejstrik" kost 3.000 Kc en het verzoek daartoe moet binnen 30 dagen na de eigen liquidatie ingediend worden bij de Handelsregister.
Hierna is uw SRO officieel en definitief opgeheven.

Het gehele traject kost dan aan leges maximaal ongeveer 10.000 Kc (exclusief vergoeding voor de liquidator en eventueel begeleidend jurist).

* Deze informatie is niet uitputtend en onder voorbehoud van wijzigingen, met concrete vragen kunt u me het beste een e-mail sturen.

Vraag:

Een Tsjechisch bedrijf voert een opdracht en/of werkzaamheden uit voor een Nederlands bedrijf. Na gedane zaken wordt de rekening gestuurd naar Nederland echter de NL-ondernemer weigert om onduidelijke redenen, te betalen.
Moet de CZ-ondernemer de vordering aankaarten bij de Tsjechische rechtbank (er wordt gehandeld naar Tsjechisch recht) of dient de NL-rechtbank ingeschakeld te worden? Indien de CZ-rechtbank ingeschakeld wordt, in hoeverre is de uitspraak bindend en kan er gerechtelijk de vordering verhaald worden in Nederland?

Antwoord:

Het Tsjechische bedrijf heeft drie mogelijkheden, dit bedrijf kan een Nederlandse rechter verzoeken bijv. om een Europees betalingsbevel, de schuldenaar heeft op grond van Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure die sinds 12-12-2008 van kracht is, 30 dagen om zich hiertegen te verzetten/verweer maken. Als de schuldenaar geen verweer maakt, is het Europees betalingsbevel definitief en kan afgedwongen en uitgevoerd worden in alle lidstaten.
Dit zou ik het Tsjechische bedrijf zelf adviseren.

Het CZ bedrijf kan tevens naar een Nederlandse rechter stappen en een 'gewone' procedure tegen het NL bedrijf beginnen of naar Tsjechische rechter stappen, de uitspraak van de CZ rechter wordt zeker op grond van een Europese Verordening erkend en kan afgedwongen worden. (zie Verordening (EG) nr.44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken).

Meer informatie over de Europese betalingsbevel-procedure voor TsjechiŽ (of Nederland, danwel een andere EU-lidstaat).

Vraag:

Hoe zit het met de nationaliteit van mijn in Nederland geboren kindje met een vader of moeder met de Tsjechische nationaliteit? En hoe zit het met de verschillende uitkeringen, zoals: bevallingsuitkering, kinderbijslag en de rodicovsky prispevek (ouderschapsuitkering, ouderlijke toelage) vanuit Tsjechie?

Antwoord:

De Tsjechische nationaliteit hebben de kinderen automatisch als een van beide echtgenoten de Tsjechische nationaliteit heeft. Om de nieuwgeborene te registreren in Tsjechie als nieuwe onderdaan moet het wel aangemeld worden bij de bijzondere Matrika in Brno (zvlastni matrika).

Zakon c. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
§ 3 Dítě nabývá narozením státní občanství České republiky,
a) je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky

Een Tsjechische moeder in het buitenland heeft overigens gewoon recht op de bevallingsbonus (porodne) van 13000 Kc.
Sinds 1 mei 2010 is het vrijwel onmogelijk geworden om als Tsjechische moeder de rodicovsky prispevek vanuit Tsjechie te ontvangen, omdat men de regels strikter en strenger hanteert. Zie daarover meer in deze uiteenzetting over de veranderingen bij de Tsjechische ouderschapsbijdragen.

p.s.: bij de registratie bij de Matrika kun je aangeven dat er geen -ova achter de achternaam moet komen, als dit niet gewenst is.