Dale:

DigiD, BSN a RNI v Nizozemsku

Nizozemska ambasada v Praze.

Vraceni dane - dan z prijmu Holandsko, matrose, lodnik, pilot, letuska

Překlady nizozemstiny

Notarsky zapis o zalozeni holandske BV odpadne. Poplatky se sníží o 90%.

Nizozemský obchodni rejstrik

Nizozemský UBO registr

Likvidace firem v Nizozemsku

Nemecký obchodní rejstrík

Nizozemsky katastr nemovitosti

Prodej / nakup nemovitosti v Holandsku

Zalozeni firmy v Holandsku

ICP pro plavidlo v Holandsku

Virtualni kancelar v Holandsku

Vraceni dane z Holandska
pravni poradenstvi v nizozemi v cestine

Hartmanova.eu - Pravnik v Holandsku

Likvidace spolecnosti v nizozemsku

likvidace spolecnosti v Nizozemi

Důvody pro likvidaci holandské společnosti

Existují samozřejmě různé důvody, proč mimosoudně/dobrovolně zrušit holandskou společnost s ručením omezeným. Uvádíme pár důvodů.

Ukončení aktivit

Uvědomíte si, že vaše BV již není aktivní. Činnost, kterou v Nizozemí společnost vyvíjela, bohužel stagnuje a negeneruje zisk na pokrytí nákladů. Jste proto nuceni aktivity dále ukončit a chcete vše řádně uzavřít. Alternativou je neustále pokrývat náklady společnosti, které vám nahrazeny nebudou, společnost bude zadlužená. Předcházejte tomuto scénáři včasnou likvidací vaší společnosti.

Neaktivní

Vaše holandská společnost je roky neaktivní, což vás stálo čas a peníze. Společnost jste založili v minulosti, ale nikdy se nestala komerčně aktivní.

Nebo jste společnost použili pro vaši jinou společnost nebo pro holdingové a finanční aktivity, které ale již nejsou aktuální a relevantní.

Likvidace

Udělali jste těžké rozhodnutí, ale co potom? Jak zajistíte, že po likvidaci máte jistotu a nevystavujete se riziku odpovědnosti ředitele? V první řadě byste měli logicky zajistit uhrazení všech aktuálních dluhů. Kromě toho je ve vašem vlastním zájmu, aby byly vymáhány všechny neuhrazené pohledávky. Je také důležité, abyste vy / jako případní ředitelé nebo společníci společnosti souhlasili s rozhodnutím o zrušení společnosti Stanovy stanoví, že toto rozhodnutí se přijímá většinou nebo dvoutřetinovou většinou hlasů.

Pak je zde otázka, jestli proběhne běžná likvidace, nebo zrychlená likvidace, tvz. turbo-likvidace.

Turbo / zrychlená likvidace

V případě, že společnost nemá žádný majetek ani dluhy (ani příjmy ani výdaje), může být provedena turbo likvidace. Zde je důležité, aby rozvaha společnosti byla nulová, takže v rozvaze již nejsou žádná aktiva, ani pasiva. Vezměte prosím na vědomí, že společnost v danou dobu nemá zaměstnance ani stávající dohody či smlouvy. Mohou existovat i vydaná povolení nebo dlouhodobé závazky, na které se zapomnělo. Při splnění všech těchto podmínek lze provést turbo likvidaci.

K turbo likvidaci se lze dopracovat i za předpokladu, že nebudou znevýhodněni žádní věřitelé.

Rádi vám pomůžeme s turbo likvidací v Nizozemsku; k tomu potřebujeme poslední znění stanov a poslední účetní doklady.

Ulozit jako PDF.

info@hartmanova.eu


Sledujte nás!

  Porada Holandsko Facebook  Pravni porada - vraceni dane - Nizozemsko - Twitter  Pravni pomoc Nizozemi Linkedin  Advies Tsjechie
Dalsi Sluzby - Pravni poradenstvi v Nizozemi